Uttakskrav

Uttakskravene er basert på uttakskravene til juniorlandslaget, og ligger litt under disse, slik at utøvere som ansees å ha gode sjanser for å ta landslagskrav, men enda ikke er helt der, får en god utviklingsarena hvor de kan jobbe videre mot å nå landslagets uttakskrav.

Ramme for rekruttlagets uttakskriterier

Uttak til rekruttlandslaget bestemmes av en rekke uttakskriterier. Nedre aldersgrense på rekruttlandslaget er 15 år. Det er svært vanskelig å forutse utvikling og framtidig sportslig nivå hos utøvere i så lav alder. Uttakskravene er derfor todelt der en del omhandler tidskrav på svømme- og løpetester og resultater i konkurranser, mens den andre delen omhandler utøvernes motivasjon og forutsetninger for oppfølging, deltakelse og utvikling.

Dersom flere utøvere enn det laget til enhver tid har plass til klarer uttakskravene vil plasseringer i Norgescup og mesterskap avgjøre hvem som får plass.

Settet med uttakskrav revideres årlig.

Tidsperiode for uttak

Uttaket til rekruttlandslaget skjer i perioden 1. november og 1.april. Man kan ta kravene gjennom testdager i regi av Norges Triatlonforbund, eller gjennom deltakelse på offisielle løpe- og svømmestevner. Utøvere som går inn under vår hospiteringsordning og som fyller 15 år inneværende år vil inviteres med på test-samling i mars for å forsøke å ta uttakskravene dersom det ansees som realistisk at de vil klare dette.

Prestasjonskriterier

 

Gutt/herre

Alder

800m
svømming

5000m
løping

Total tid

15 år

10:45

18:30

28:45

16 år

10:30

17:45

28:15

17 år

10:15

17:30

27:45

18 år

10:00

17:00

27:00

19 år

09:45

16:30

26:15

20 år +

09:20

15:30

24:50

 

Jente/dame  

Alder

800m
svømming

5000m
løping

Total tid 

15 år

11:45

21:30

32:45

16 år

11:30

20:20

31:50

17 år

11:15

19:40

30:55

18 år

11:00

19:00

30:00

19 år

10:30

18:45

29:15

20 år +

10:10

18:20

28:30

 

Kriterier som omhandler motivasjon og forutsetninger for utvikling

Det er vanskelig å predikere framtidige idrettsprestasjoner utelukkende basert på prestasjonsmål i ungdomsalder. Motivasjon og miljømessige forutsetninger for utvikling er vel så viktige faktorer, og dette spiller derfor også en rolle i uttaket til rekruttlandslaget. Alle utøvere må derfor gjennom et motivasjonsintervju som en del av uttaksprosessen, samt at utøverens klubb og klubbens mulighet for god oppfølging kan spille en rolle. 

Hva skjer dersom man har en plass på rekruttlandslaget, men ikke lenger klarer tidskravene?

Det stilles i utgangspunktet ikke krav til at man må inneha tidskravene til enhver tid, men det er likevel en viktig presisering at plassene er dynamiske, og man kan miste plassen. Det viktigste for å beholde plassen, og etter hvert også rykke opp på landslag, er utøverens utvikling. Det forventes at utøvere som har en plass på rekruttlandslaget aktivt jobber med egen utvikling, og viser tydelig at de prioriterer tiltak og valg i hverdagen som bidrar til utvikling. Dette vil på mange måter også innebære at en utøver som kommer inn basert på uttakskrav ikke bør gå lange perioder der de ikke klarer disse kravene, men en utøver kan så klart ha perioden med lavere prestasjon av ulike årsaker som skade, sykdom e.l. Det viktige i disse tilfellene er den generelle retningen på utviklingen, og at vi ser at denne er positiv. 

  • AKJ
  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV