Rekruttlag etablert

Vårt rekruttlag er et langsiktig prosjekt som vi har fått støtte fra Olympiatoppen for. Formålet er at Norges Triatlonforbund skal jobbe tettere med gode, unge utøvere slik at flere får muligheten til å kjempe seg inn på landslaget. Som en del av dette vil vi jobbe aktivt med trenerutvikling i klubber. Geografisk spredning er et mål.

Bakgrunn

Det er få unge som satser på triatlon. Det er en utfordring å ikke ha noen på samme alder og i samme område å jobbe sammen med, og vanskelig for klubbtrenere når miljøet er så lite. Samtidig har landslaget vårt utviklet seg stort de siste årene, til å bli blant de aller beste i verden. Vi så at i stedet for at landslaget fremmet rekruttering, ble det ofte motsatt da avstanden for bredden ble for stor. I stedet for å være noe motiverende å strekke seg mot, ble landslaget “for langt unna”, og ble dermed en mer skremmende faktor for unge utøvere.  

Arbeid med laget

De uttatte utøverne skal få best mulig oppfølging i klubb. Trenerutvikling og kompetanseoverføring fra landslaget blir en viktig del. Rekruttene vil bli tett fulgt opp av sine trenere. Trenerne vil fortsette å jobbe med andre utøvere i klubben, slik at kompetanseutviklingen vil kunne komme hele klubben til gode. Der trener ikke er på plass, vil utøvere få direkte oppfølging av Sondre.

I tillegg til klubbtrening, vil rekruttene samles på felles arenaer som samlinger og konkurranser, deriblant norgescup. Samlinger vil i stor grad gjennomføres i Oslo, med bistand fra Olympiatoppen og BSV Triatlon (Bærumssvømmerne).

Uttak

Foreløpig er uttakskriteriene ikke helt "satt". Det første året (2021) gikk vi bredt ut, med krav til at du måtte være 15 år og satse. Resultater på nasjonale konkurranser, anbefalinger fra trenere og lange intervjuer med alle aktuelle utøvere ble brukt for uttak for de første utøverne. Avgjørelse ble tilslutt tatt gjennom dialog mellom landslagstrener (Arild Tveiten), rekruttlandslagstrener (Sondre R. Solheim) og andre involverte trenere.

Etter at lagledelsen har høstet erfaringer, blir objektive uttakskriterier konkretisert. Vi skal finne balansen mellom utfordrende og oppnåelig.  Vi vet også at prestasjonsnivå i ung alder er veldig forskjellig, så vi må i tillegg avgjøre hvor mye subjektive krav og individuelle vurderinger skal spille inn.

Innen utgangen av 2022 har vi som mål å ha definert objektive (tidskrav, plasseringer i konkurranser) og subjektive (trenerens vurderinger om vilje, holdninger mm) kriterier.

Vi håper i tiden fremover på flere sultene utøvere som ønsker å legge ned jobben som trengs for å bli blant verdens beste triatleter, og oppfordrer klubbledere, -trenere og utøvere å ta kontakt for mer informasjon.  

Ansvarlig

Sondre Solheim er sportssjef for denne satsingen. Sondre er ansatt i Bærumssvømmerne, men er utleid til oss på deltid for å skape suksess av prosjektet.

Etablering

Skulle norsk triatlon vokse videre og vi skulle få flere gode resultater de neste årene, måtte vi lykkes med rekrutteringen og vi måtte lykkes med å få fram flere unge utøvere som ønsket å satse. Vi fikk midler fra Talentutviklingsprosjektet i Olympiatoppen for å bli en premissleverandør for internasjonale mesterskapsmedaljer i uendelig framtid! 

En mentorgruppe med trenere ble etablert allerede i oppstarten i 2021. Disse var sentrale i prosessen med uttak. 

Utøvere

Rekruttlandslaget består av:

Navn:

Født:

Klubb:

Marie Wulst

2004

Haugesund Triatlonklubb

Eskil Høien

2004

Trondheim Triatlonklubb

Ola Rasmussen Vestbø

2003

Haugesund Triatlonklubb

Eirik Grande

2005

OI Triatlon

Leander Wang

2005

Åsane CK

Oliver Mosand

2004

Tønsberg Triathlonklubb

Vegard Horgen

2003

Skarphedin IL

Maren Bjorli

2006

Bergkameratene IL

Lara Wulst

2004

Haugesund Triatlonklubb

Kristian Holmgaard

2006

Trondheim Triatlonklubb

Sander Tollevik

2005

Haugesund Triatlonklubb

Sondre Aardal

2004

Åsane CK

Felix Almløf

2006

Nittedal Triathlonklubb

Birk Eyde

2003

SOON Triathlonklubb

Petter Ellingsbø

2000

Hamar IL

Tyra Bardal

2004

Trondheim Triatlonklubb

 

 

  • AKJ
  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Nordic Choice Hotels
  • Fursetgruppen