Rekruttlag etablert

Vårt rekruttlag er et langsiktig prosjekt som vi har fått støtte fra Olympiatoppen for. Formålet er at Norges Triatlonforbund skal jobbe tettere med gode, unge utøvere slik at flere får muligheten til å kjempe seg inn på landslaget. Som en del av dette vil vi jobbe aktivt med trenerutvikling i klubber. Geografisk spredning er et mål.

Bakgrunn

Det er få unge som satser på triatlon. Det er en utfordring å ikke ha noen på samme alder og i samme område å jobbe sammen med, og vanskelig for klubbtrenere når miljøet er så lite. Samtidig har landslaget vårt utviklet seg stort de siste årene, til å bli blant de aller beste i verden. Vi så at i stedet for at landslaget fremmet rekruttering, ble det ofte motsatt da avstanden for bredden ble for stor. I stedet for å være noe motiverende å strekke seg mot, ble landslaget “for langt unna”, og ble dermed en mer skremmende faktor for unge utøvere.  

Arbeid med laget

De uttatte utøverne skal få best mulig oppfølging i klubb. Trenerutvikling og kompetanseoverføring fra landslaget blir en viktig del. Rekruttene vil bli tett fulgt opp av sine trenere. Trenerne vil fortsette å jobbe med andre utøvere i klubben, slik at kompetanseutviklingen vil kunne komme hele klubben til gode. Der trener ikke er på plass, vil utøvere få direkte oppfølging av Sondre.

I tillegg til klubbtrening, vil rekruttene samles på felles arenaer som samlinger og konkurranser, deriblant norgescup. Samlinger vil i stor grad gjennomføres i Oslo, med bistand fra Olympiatoppen og BSV Triatlon (Bærumssvømmerne).

Etablering

Skulle norsk triatlon vokse videre og vi skulle få flere gode resultater de neste årene, måtte vi lykkes med rekrutteringen og vi måtte lykkes med å få fram flere unge utøvere som ønsket å satse. Vi fikk midler fra Talentutviklingsprosjektet i Olympiatoppen for å bli en premissleverandør for internasjonale mesterskapsmedaljer i uendelig framtid! 

En mentorgruppe med trenere ble etablert allerede i oppstarten i 2021. Disse var sentrale i prosessen med uttak. 

Ansvarlig

Sondre Solheim er sportssjef for denne satsingen. Sondre er ansatt i Bærumssvømmerne, men er utleid til oss på deltid for å skape suksess av prosjektet.

Kriterier for deltakelse

For opptak på rekruttlaget må du oppnå noen krav. Ta kontakt med Sondre Solheim ved spørsmål.

  • AKJ
  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Scandic
  • Kongsberggruppen