Hva skal til for å komme på landslaget?

Norges Triatlonforbund har et sterkt landslag som gjør det meget godt internasjonalt. Det har kommet flere unge talenter opp bak de som er aller best, og som også er tatt ut på landslaget. Hva skal til for å komme med? Settet med utvalgskriterier blir revidert årlig. Kravene er ulike ut i fra hvor langt i karrieren utøverne har kommet. Det er definert tre ulike lag, men det er slik at at utøverne ofte trener på tvers av lagene, og på noen samlinger er absolutt alle samlet.

OL-laget (dame/herre-gruppe)

Hvem: Dette laget er for våre beste seniorutøvere og de vi til enhver tid jobber med fram mot og evt. Er kvalifisert til neste OL. Det må være reelle muligheter for å kvalifisere seg til OL for å være på dette laget.

Poengkrav: Topp 80 på World Ranking eller innenfor kvotekvalifisering til OL (når den starter).

Tidskrav: Ingen

Utøvere tas ut etter en individuell vurdering basert på internasjonale resultater. Det er krav til ranking, men dette er ingen garanti for uttak, da det er internasjonale resultater i gjeldende sesong som vektes høyest.

Oppfølgning: Utøverne får tett oppfølgning av egen trener. De deltar på forbundets treningsleirer inkludert høydeleirer. De får tett oppfølgning på testing og egen oppfølgning ved behov av vår sportscientist. Disse utøverne får også tett oppfølgning av Olympiatoppen etter individuelle planer og behov.

Worldcuplaget (dame/herre-gruppe)

Hvem: Dette laget er for seniorutøvere og unge utøvere som er på vei opp (typisk første-års seniorer) og i god utvikling, men som ikke er gode nok til å kvalifisere seg til OL.

Poengkrav: Fra topp 80 på World Ranking

Tidskrav: For U23 utøvere: Se krav nedenfor. Eldre utøvere vurderes utfra internasjonale resultater.

Utøvere tas ut etter en individuell vurdering basert på internasjonale resultater.

Tidskrav brukes for utøvere utenfor landslag som ikke har internasjonale resultater.
Testene må gjennomføres i regi av forbund eller ved andre godkjente konkurranser/tester hvor man kan dokumentere kravtider. Tidskrav kan oppnås på forbundets test samlinger eller på approberte svømmestevner, offisielle friidrettsstevner (bane) eller løpskonkurranser som er kontrollmålt (av løpsorganisasjonen Kondis eller tilsvarende).

U23 utøvere som ikke er på landslaget må klare tidskravene - totaltid. Hvis man klarer totaltiden, men bare et av tidskravene, gjøres i tillegg en individuell vurdering for å bli tatt ut, men det er ingen garanti for uttak, da det også gjøres en individuell vurdering.
Tidskravene er som følger:

  800 m svømming 5000 m løping Totaltid
Kvinner 09:45 17:50 27:35
Menn 09:00 15:00 24:00

 

Oppfølgning: Utøverne får tett oppfølgning av egen trener. De vil være med på våre fleste treningsleirer etter avtale og økonomi til landslag.

Utøverne får mulighet til testing via Olympiatoppen. Man kan få oppfølgning av Olympiatoppen etter nærmere avtale og på spesifikke områder.

Juniorlandslag (jente/gutte-gruppe)

Hvem: Våre beste juniorutøvere fra 16 år og oppover – For 2023 er dette utøvere født 2004 - 2007. Yngre utøvere kan ikke bli tatt ut selv om de klarer kravene. De må utvikle seg i klubb til de er gamle nok.

Krav: Uttak basert på internasjonale resultater eller tidskrav på 800 m svømming og 5000 m løping.

Tidskrav: Unge utøvere som ikke er på landslaget må klare tidskravene - totaltid. Oppnådd tidskrav er ingen garanti for uttak, da det også gjøres en individuell vurdering. Utøvere som allerede er på landslaget tas ut til videre satsing basert på individuell vurdering etter resultater i internasjonale konkurranser i sesongen som har gått. Oppnådde tidskrav på tester er ikke et absolutt krav for disse.

  800 m svømming 5000 m løping Total tid
Jenter 16 år (f. 2005) 10:40 18:50 29:30
Jenter 17 år 10:20 18:35 28:55
Jenter 18 år 10:10 18:20 28:30
Jenter 19 år 10:00 18:00 28:00
       
Gutter 16 år 09:40 16:20 26:00
Gutter 17 år 09:30 16:00 25:30
Gutter 18 år 09:20 15:40 25:00
Gutter 19 år 09:10 15:20 24:30

 

Tidskrav: Tidskrav kan oppnås på forbundets testsamlinger eller på approberte svømmestevner, offisielle friidrettsstevner (bane) eller løpskonkurranser som er kontrollmålt (av løpsorganisasjonen Kondis eller tilsvarende). Det er fortløpende uttak til landslag underveis i sesongen, men med siste frist for å komme med på landslaget for 2023 er satt til 1. april 2023. Det blir fortløpende uttak for de som klarer kravene fra 30. november til 1. april. 

Unge utøvere som har klart tidskravene mellom 1. april og 30.november, kan da bli tatt ut på landslaget for neste sesong. 

Oppfølgning: Det er ikke bestemt hvilken oppfølgning forbundet kan gi utøverne som klarer kravene til juniorlandslaget, men det vil i stor grad basere seg på at klubbene til de yngste utøverne forplikter seg til å ha kvalifiserte trenere som kan følge opp sine utøvere i henhold til landslagets treningsfilosofi. Det gjøres vurderinger i hvert enkelt tilfelle.

Landslag 2023

Sportssjef sammen med landslagstrenerne og Eliteutvalget har tatt ut følgende landslag for 2023:

Uttakskriterier til internasjonale mesterskap

Her er kravene som gjelder for uttak til internasjonale mesterskap.

  • AKJ
  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV