Ren idrett - Rent Særforbund

Norges Triatlonforbund er et Rent Særforbund. Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Konseptet skal sikre at hele organisasjonen kjenner til regler om antidoping. Vi skal også vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

Samarbeidsavtalen mellom Norges Triatlonforbund og Antidoping Norge ble underskrevet av vår generalsekretær Kari Uglem og ADNs daglige leder Anders Solheim hos Antidoping Norge den 7. september 2016.

Ekte utfordringer, ekte mestring

Norges Triatlonforbund har nulltoleranse for doping. Vårt arbeid mot doping er forankret i grunnverdiene fellesskap, mestring og begeistring. Vår visjon er «ekte utfordringer, ekte mestring». Vi jukser oss ikke til suksess.

Tiltak må til for at antidopingarbeidet skal gå fra holdning til handling. Vi er allerede godt i gang med å sette i verk slike for å sikre at vi lever opp til vår del av avtalen. Derfor har alle ansatte på forbundskontoret gjennomført e-læringen Ren Utøver. Det samme har trenere, ledere og andre med verv i organisasjonen – som styre- og utvalgsmedlemmer. Flere tiltak vil bli gjennomført i tiden som kommer, i henhold til handlingsplanen godkjent av styret i NTF.

Handlingsplan antidoping NTF

Som en del av å være Rent Særforbund har vi også utarbeidet en beredskapsplan som skal følges ved mulige regelbrudd på antidopingbestemmelsene. Prosessen med Antidoping Norge har vært lærerik og god, og vi ser frem til et konstruktivt samarbeid videre.

Antidoping Norges håndbok om doping og folkehelse gir en flott innføring i viktigheten av antidopingarbeid.

  • Trimtex
  • Intersport
  • Garmin Norge
  • Smartfish Sport
  • HUUB
  • Nordic Choice Hotels
  • klubben.no
  • Squeezy Sports Nutrition