Konkurranseregler

Har man lov til å ligge på hjul i triatlonkonkurranser? Hvor kaldt er det i vannet før man forkorter eller avlyser svømmedelen av en konkurranse? Hvor lenge varer en tidsstraff, og hva kan føre til tidsstraff? Dette og mer finner du svarene på i konkurransereglementene. Vi har egne regler for barn opp til 12 år.

Konkurranseregler for voksne

Konkurranseregelverket for konkurranser på Norges Triatlonforbunds terminliste ble sist revidert etter vedtak av styret i NTF den 28. januar 2019.

NTFs regler er underlagt det internasjonale forbundets (ITU) regler. Regelverket følger derfor ITUs struktur, noe som gjør det enklere å finne utdypning av regler hos ITU, samt at det gjør revidering enklere.

NTF konkurranseregler

 

Godkjente drakter

På tinget i 2017 ble det vedtatt at klubbdrakter skal bli benyttet på mesterskap og cup-er (se nedenfor).

Her er en oversikt over godkjente klubbdrakter.

Endringer gjennom vedtak på Tinget 2017

På Norges Triatlonforbunds Ting i 2017 ble det vedtatt å gjøre noen endringer i konkurransereglementet. Disse endringene gjelder allerede for konkurranser fra og med 2018 og vil innlemmes i NTF Konkurranseregler så snart endringene er ferdigbehandlet av forbundets styre. Her er endringene du må være oppmerksom på:

Konkurransedrakter

I NM, UM, Norgescup og Super Sprint Cup skal klubbdrakt benyttes. Det tillates ikke sponsorlogoer på klær eller kropp som ikke er klubbens sponsorer.
• Drakt skal dekke torso og ½ av bena over knær. På svømmedelen tillates bruk av klassisk konkurransesvømmedrakt i en del.
• Reglene for drakt gjelder gjennom hele konkurransen og, for de som mottar medalje, gjennom medaljeseremonien.
• Drakt eller skisse av drakt sendes av klubben til NTF 2 måneder før aktuell konkurranse for godkjenning av klubbdrakt.
• Bruk av tidligere årsmodeller av klubbdrakter og klubbens sykkeltøy er tillatt.

Bruk av startnummer - konkurransereglementets punkt 2.9.1

Startnummer tas på etter svømmingen. Startnummer skal være på ryggen under sykling og i front under løping. Feilplassering av startnummer skal rettes ved tilsnakk. Bruk av startnummer på svømming medfører tidsstraff. Regelen blir nå enklere å forholde seg til; om våtdrakt brukes eller ikke spiller nå ingen rolle.

36-timers regelen om opphold mellom konkurranser - punkt 2.7.4

Unntakene i regelen inkluderer nå akvatlon, sli at utøvere som stiller på en triatlonkonkurranse også kan stille på akvatlon samme helg.

Framtidige endringer i konkurranseregelverket

Styret har fått mandat til å gjøre nødvendige endringer i konkurranseregelverket framover, slik at det er i henhold til NIF, ITU sine lover, barneidrettsbestemmelsene og triatlonskolen. Alle klubber skal informeres skriftlig ved endring i regelverket.

Reglement for barneidrett

Norges Triatlonforbund har også et eget reglement for barneidrett. NTFs reglement for barneidrett er basert på barneidrettsrettighetene, NIFs regelverk og verdigrunnlag for barneidrett.

Konkurranseregler for barn

  • Trimtex
  • Intersport
  • Garmin Norge
  • Smartfish Sport
  • HUUB
  • Nordic Choice Hotels
  • klubben.no
  • Squeezy Sports Nutrition