Koronavettregler

Vi er alle med på den store dugnaden for å redde liv og får å kunne komme raskest mulig til normalen, med aktive dager fylt med mestring, fellesskap og begeistring. Det er ingen grunn til å legge seg på sofaen - aktivitet er fortsatt ønskelig og mulig, men med forholdsregler.

Toppidrettsutøvere - definisjon

En toppidrettsutøver innen triatlon er en utøver som er tatt ut på landslag på junior og senior(Elite) nivå og utøvere som representerer Norge under internasjonale mesterskap.

Koronavettregler på triatlonarrangementer

For å kunne legge til rette for trygge og lovlige arrangementer i løpet av koronapandemien, er det viktig at arrangører setter seg grundig inn i krav til risikovurderinger og tiltak. Like viktig er det at utøvere setter seg inn i de reglene som gjelder. Ta vare på hverandre!

NIFs koronavettregler

Norges idrettsforbund har utviklet et sett koronavettregler og en informasjonsside om korona og trening. Gjør deg kjent med innholdet her.

Stadig endring

Husk at forholdsregler og råd er i stadig endring. Det som ble skrevet i går kan være utdatert. Hold deg oppdatert!

Koronavettregler for triatlon

Det er nå ulike regler for forskjellige deler av landet. Det er derfor vanskelig å definere allmenne kronavettregler i triatlon. Vi ber derfor at alle setter seg inn i helsemyndighetenes informasjon om hva som gjelder der de bor. Ta kontakt med breddesjef Frank Pedersen på tlf 95939910 eller generalsekretær Gabrielle Bjørnstad-Northern på 940 26 506 dersom du har spørsmål om egen trening, om hva klubben kan gjøre e.l.

 

Svømming i åpent vann

Da tiltakene ble iverksatt for å bremse spredning av Covid-19 i 2020, utviklet vårt medisinske utvalg råd om svømming i kaldt vann.

Ulykker

Vi har via NIF vært i kontakt med Helsedirektoratet for å få råd om skadehåndtering. Dette er de rådene vi har fått:

Først: Er det en alvorlig skade, så må man ringe legevakten, som man ville ha gjort i en normal situasjon.
Ved skader:
- Det skal ikke gis ikke gi munn til munn–behandling, kun kompresjoner frem til ambulanse kommer.
- Dersom en trener/voksenperson skal hjelpe en utøver, så er det en stor fordel å benytte hansker, og at den fysiske nærheten ikke overstiger 15 min - dersom dette er forsvarlig ut fra skadens alvorlighetsgrad.
- Generelt sett er det en klar anbefaling at aktiviteten som skal utøves, gir så liten sjanse som mulig for skade. 
Har man ikke hansker, men antibac, så er det til hjelp. Og så får man vaske hendene så fort det lar seg gjøre.

Bildekredittering

Foto CDC Unsplash

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Garmin Norge
  • Nordic Choice Hotels
  • Larsen Consult
  • Fursetgruppen