Aktivitetslederkurset er utviklet for at trenere som skal formidle trening til barn og unge mellom 6 og 18 år skal være trygge i rollen. Aktivitetslederkurset er opprettet med tanke på Triatlonskolen. Kurset retter seg spesielt mot de som ikke har triatlontrenerkompetanse fra før, eller har trenerkompetanse mest rettet mot veiledning av voksne. Noe av innholdet er felles med Trener1 kurset vårt. Derfor er det også slik at de som gjennomfører Aktivitetslederkurs og deretter ønsker å gjennomgå Trener1-kurset vil være fritatt for noe av Trener1-kurset.

Aktivitetslederkurset gir deg et innblikk i hva som forventes av deg som trener, og det vil gjøre deg mer bevisst på din egen praksis. I barne- og ungdomsidretten har treneren en funksjon som er av stor betydning, da det stilles krav til treneren både som omsorgsperson og fagperson. Som trener skal du ha kjennskap til bestemmelser og retningslinjer for den utøvergruppen du har ansvar for, og være et forbilde og en veiviser i utviklingen av unge utøvere. I kurset lærer du om å skape trygghet og trivsel for utøverne, sørge for mestring og ulike opplevelser som bidrar til å skape motivasjon, og det å kunne skape et godt læringsklima. Du får også kunnskap om hvordan man kommuniserer effektivt med ulike målgrupper. I etterkant av kurset skal du også ha forståelse for, og å være i stand til å anvende, pedagogiske prinsipper og undervisningsmetoder.

Kurset består av flere «moduler». 4 e-lærings moduler gjennomføres før vi møtes til en dag hvor vi har dialog/workshop-basert læring, samt noe mer teori om å være en pedagogisk trener for alle barn og unge, uansett forutsetninger. Vi vil også bruke noe tid ute, så det er lurt å ha på/med treningstøy for utetrening denne dagen. 

Lignende arrangementer

Trener 1 - Triatlon Del 1 - Bergen

Trener 1 er det første nivået i Trenerløypa. Her er det fokus på innlæring og deltakelse. Målgruppen på Trener 1 er nybegynnere i alle aldre og mange særforbund prioriterer her hvordan man kan være en effektiv trener for barn. Trener 1 skal være tilgjengelig for alle som ønsker å starte på en trenerutdannelse, og her legges plattformen for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter. Hovedmålene i Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å: Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø Utvikle utøvernes fysiske, psykiske og sosiale egenskaper Gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter Varigheten på kurset er 45 timer undervisning, fordelt på to helger og 45 timer praksis. E-læring kan inngå i dette opplegget. Praksis må gjennomføres underveis eller etter endt undervisning. For å kunne gå videre til Trener 2 må både undervisning og praksis være gjennomført og bestått. Målgruppen for deltakere til Trener 1 er personer som ønsker å bli trenere for nybegynnere, uavhengig av om disse er barn, ungdommer eller voksne. Potensielle deltakere kan være aktivitetsledere, nåværende eller tidligere utøvere, ungdommer, voksne eller foreldre med kjennskap til idrett.

Les mer

Aktivitetslederkurs i Oslo

Aktivitetslederkurset er utviklet for at trenere som skal formidle trening til barn og unge mellom 6 og 18 år skal være trygge i rollen. Aktivitetslederkurset er opprettet med tanke på Triatlonskolen. Kurset retter seg spesielt mot de som ikke har triatlontrenerkompetanse fra før, eller har trenerkompetanse mest rettet mot veiledning av voksne.

Les mer

  • Trimtex
  • Intersport
  • Garmin Norge
  • Smartfish Sport
  • HUUB
  • Nordic Choice Hotels
  • klubben.no
  • Squeezy Sports Nutrition
  • Larsen Consult