Velkommen til kurset Lokal Funksjonær gjennom Norges Triatlonforbund

Dette kurset vil gi deg nødvendig informasjon til å kunne fungere som funksjonær på lokale konkurranser i din klubb eller klubber i nærheten. I tillegg vil du kunne fungere som assistent til områdeledere på større lokale konkurranser.

Forbundet ønsker å sikre trygge, rettferdige og attraktive arrangement. For å klare dette, trenger vi å utdanne flere funksjonærer/dommere.

For å imøtekomme ITU sine termer, kalles nå alle som er sertifisert av NTF for «funksjonærer». En dommer er dermed en oppgave/funksjon en funksjonær kan bli tildelt av NTF eller av arrangør til et enkelt arrangement. Graden av sertifisering (LF, RF, ITU L1, ITU L 2, osv.) avgjør hvilken funksjonær- eller dommeroppgave en kan inneha.

Dette kurset vil gi deg nødvendig opplæring til å kunne fungere som funksjonær på lokale konkurranser i din klubb eller klubber i nærheten.

I tillegg vil du kunne fungere som assistent til områdeledere på større lokale konkurranser. Uten funksjonærer ville ikke konkurransene kunne gjennomføres på en sikker og rettferdig måte.

Du er i så måte svært viktig både for kvaliteten, men også kvantiteten på konkurranser i Norge.

Husk at du som funksjonær er en ambassadør både for triatlon, men også for klubben din og Norges Triatlonforbund. Vær derfor nøye med hvordan du opptrer før, under og etter konkurransen.

Agenda til kurset er:
– TRIATLON OG FUNKSJONÆR
– KOMMUNIKAJSON OG KONFLIKTHÅNDTERING
– ARRANGEMENT OG PRAKTISK GJENNOMFØRING
– LOVER OG REGLER
– TYPE KONKURRANSER
– EVALUERING OG OPPSUMMERING

Vi anbefaler å gjøre seg kjent med konkurranseregelverket før kurset. Det ligger på Norges Triatlonforbund sine nettsider.

Dato: 24. juni kl. 17:30

Kurs sted: Idrettens Hus, Sognsveien 73 – 0840 Oslo

Distanser swim bike run

Lignende arrangementer

Regionalt Funksjonærkurs

Norges Triatlonforbund inviterer til Regional Funksjonær-kurs (RF) på Ullevaal Stadion – Idrettens Hus onsdag 9. oktober 16:00 – 21:00 Dette er steg 2 i funksjonær-/dommerutdannelsen. Du må være sertifisert Lokal Funksjonær (LF) for å delta på dette RF-kurset. Sertifiserte funksjonærer kan dømme på de terminfestede konkurransene, og det er også en fin mulighet til å få inn ytterligere kompetanse for egen del hvis din klubb arrangerer. Er du interessert i å være med på å utvikle deg som dommer/sertifisert funksjonær, er dette noe for deg. Det blir servering av enkel mat under kurset.

Les mer

Trener 1 - Triatlon Del 1 - Oslo

Trener 1 er det første nivået i Trenerløypa. Her er det fokus på innlæring og deltakelse. Målgruppen på Trener 1 er nybegynnere i alle aldre og mange særforbund prioriterer her hvordan man kan være en effektiv trener for barn. Trener 1 skal være tilgjengelig for alle som ønsker å starte på en trenerutdannelse, og her legges plattformen for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter. Hovedmålene i Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å: Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø Utvikle utøvernes fysiske, psykiske og sosiale egenskaper Gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter Varigheten på kurset er 45 timer undervisning, fordelt på to helger og 45 timer praksis. E-læring kan inngå i dette opplegget. Praksis må gjennomføres underveis eller etter endt undervisning. For å kunne gå videre til Trener 2 må både undervisning og praksis være gjennomført og bestått. Målgruppen for deltakere til Trener 1 er personer som ønsker å bli trenere for nybegynnere, uavhengig av om disse er barn, ungdommer eller voksne. Potensielle deltakere kan være aktivitetsledere, nåværende eller tidligere utøvere, ungdommer, voksne eller foreldre med kjennskap til idrett.

Les mer

  • Trimtex
  • Intersport
  • Garmin Norge
  • Smartfish Sport
  • HUUB
  • Nordic Choice Hotels
  • klubben.no
  • Squeezy Sports Nutrition
  • Larsen Consult