Norges Triatlonforbund inviterer til Regional Funksjonær-kurs (RF) lørdag 28. mars 10:00 – 15:00. Kurset vil holdes på internett som webinar. Er du interessert i å være med på å utvikle deg som dommer/sertifisert funksjonær er dette noe for deg. Sertifiserte funksjonærer kan dømme på de terminfestede konkurransene og det er også en fin mulighet til å få inn ytterligere kompetanse for egen del hvis din klubb arrangerer konkurranser.

Påmelding

Målgruppe:

Autorisert Lokal Funksjonær som ønsker å utvikle seg videre

Opptakskrav:
 • Medlem i Triatlonklubb
 • Må ha fullført lokalt funksjonærkurs
 • Autorisert LF, med erfaring som NTF-sertifisert dommer/funksjonær fra minimum 1 terminlistefestet konkurranse etter autorisering som LF. Erfaring bør være fra dommerfunksjon, men relevant funksjonæroppgave kan godtas etter en helhetsvurdering.
 • Fylt 18 år

 

Påmelding til: frank.pedersen@triathlon.no

Har du spørsmål, ring Frank på tlf. 95 93 99 10

Læringsmål
 • Kunne fungere som leder av et funksjonærteam i en nasjonal triatlonkonkurranse med begrenset arbeidsområde
 • Gjennom opptreden og handling som funksjonær representere Norges Triatlonforbunds verdier på en god måte
 • Kunne de forskjellige konkurranseformene og de vanligste distansene i norsk triatlon
 • I praksis kunne anvende NTFs konkurranseregelverk
 • Kjenne til ITUs konkurranseregelverk
 • Gjennomføres i regi av Norges Triatlonforbund.
 • Kjenne til anti-doping-arbeidet i NTF.

Autorisering

 • Nettbasert prøve etter endt kurs og evaluering av praksis
 • Krav til praksis er å være funksjonær på 2 terminlistede konkurranser etter RF-kurs.
 • Ha gjennomført Ren Utøver-nettkurs de siste 3 månedene før autorisering.

 

 • Trimtex
 • Garmin Norge
 • HUUB
 • Nordic Choice Hotels
 • Squeezy Sports Nutrition
 • Larsen Consult
 • Fursetgruppen