Hva lærer du?

Trener 1 utdannelsen er for alle over 16 år som tilhører en triatlonklubb, uansett om du er utøver, forelder, trener, interessert eller har en annen grunn til å bli med. Hensikten med kurset er å gi deg et innblikk i hva det vil si å trene barn, unge og nybegynnere. Du vil komme innom den klassiske treneren som skaper aktivitet, samtidig som vi setter tematikken «treneren som pedagog» i sentrum. Vi i NTF ønsker å skape en grunnforståelse hos alle og en økt kompetanse hos de som jobber som trenere. Vi ønsker også å skape et bærekraftig trenermiljø hvor klubbtrenere trener ut ifra de samme premissene.

Kursinnhold

Vi er nå inne i en periode hvor fysiske samlinger og kurs er vanskelig. Samtidig er det mange som ønsker å gjennomføre Trener 1 utdannelsen vår. Vi har derfor utviklet kurset som webinar. Webinaret gjennomføres hver mandag og onsdag mellom uke 40 og 44. Hver økt er 3 timer med forskjellig tematikk, caser og oppgavejobbing.

Kurset inneholder fem moduler: 
Modul 1: Idrettens verdigrunnlag
Modul 2: Læring og utvikling
Modul 3: Relasjon
Modul 4: Trenerrollen
Modul 5: Praktisk planlegging og gjennomføring av økt

Kurset består av to deler, hvor den andre delen i stor grad handler om praktiske gjennomførelser. Vi setter krav om at kurset i sin helhet blir gjennomført når retningslinjene tilsier det. Vi ser også på en løsning hvor også del 2 gjennomføres digitalt, noe vi håper å få til ila kort tid. Del 2 skal gjennomføres før nyttår. I tillegg er det 45t med praksisarbeid som kreves før man får godkjent kurset.

Datoer: 28.09, 30.09, 05.10, 07.10, 12.10, 14.10, 19.10, 28.10

Kl: 18.00 – 21.00

Pris: 750 kr. Dekker både del 1 og 2

Trener 1 utdannelsen er for ALLE som tilhører en triatlonklubb, og vi håper du ønsker å bli med uansett om du er forelder, trener, interessert eller har en annen grunn til å bli med.

 

Lignende arrangementer

Lokal samling i Oslo 9 -11 oktober

Samling for deg som er barn- eller ungdom og er lokalisert i ditt nærområde. Hensikten med slike samlinger er å skape gode tilbud hvor du som ung utøver skal kunne møte andre med samme interesser som deg. Under slike samlinger kommer vi til å jobbe direkte inn mot Norges Triatlonforbunds verdier, som er fellesskap, mestring og begeistring. Dette gjør vi gjennom flotte foredrag om aktuelle temaer, gode treninger med flinke trenere og sosiale aktiviteter. Siden COVID-19 fortsatt eksisterer i samfunnet vil vi jobbe direkte mot lokale samlinger som følger rettningslinjene til FHI, så noen tilpasninger vil kunne forekomme.

Les mer

Temakveld for ungdom

En kveld for unge triatleter under 20 år som Barne- og ungdomsutvalget styrer. Dette vil være et webinar som Barne- og ungdomsstyret leder og vil bestå av interessante foredrag og muligheter for å stille spørsmål som man kan diskutere. Målet er å fange de unge sine interesser og høre hvilke spørsmål de har til idretten/aktiviteten. Som et resultat av dette håper vi at vi kan klare å skape gode relasjoner og et miljø som er åpne for alle spørsmål.

Les mer

Kompetansekveld

For alle som tilhører en triatlonklubb/gruppe og er interessert i triatlon, klubbutvikling, trening m.m. Her legges det opp til både foredrag, oppgaver/case jobbing og evt. spørsmål som deltakerne måtte ha. Målet med en slik kompetansekveld er å skape en arena hvor dere som bedriver idretten får et tilbud som direkte er relevant for deg som trener, styremedlem, klubbmedlem, utøver, forelder. Vi vil ha en god og åpen dialog med stor takhøyde.

Les mer

Trener 2 Generell del (del 1)

Trener 2-utdannelsen er for alle som er over 16 år og har vært gjennom og fått godkjent Trener 1. Kurset er en videreutdanning innen Norges Triatlonforbunds trenerløype og er per dags dato den høyeste utdannelsen vi tilbyr. Vi kjører kurset i samarbeid med Norges Friidrettsforbund og Norges Orienteringsforbund, da vi ser at relasjonsbyggingen og erfaringsutvekslingen har stor verdi. Kursets hensikt er å formidle, utvikle og skape arenaer slik at du kan utvikle deg som trener.

Les mer

  • Trimtex
  • Garmin Norge
  • HUUB
  • Nordic Choice Hotels
  • Squeezy Sports Nutrition
  • Larsen Consult
  • Fursetgruppen