Målgruppe:
Autoriserte Funksjonær som ønsker å utvikle seg.
Opptakskrav:
Fra om med året man fyller 18 år.
Autorisert Funksjonær, med erfaring som NTF-sertifisert Funksjonær fra minimum 1 terminlistefestet + f.eks. 1 klubbmesterskap etter autorisering.
Læringsmål:
Kunne fungere som leder av et funksjonær-lag i en nasjonal triatlonkonkurranse. Gjennom opptreden og handling som dommer representere Norges Triatlonforbunds verdier på en god måte.
Kunne de forskjellige konkurranseformene og de vanligste distansene i norsk triatlon. I praksis kunne anvende NTFs konkurranseregelverk.
Vite om at det finnes et WT konkurranseregelverk.
Kjenne til anti-doping-arbeidet i NTF.
Praksis:
Kandidaten kan bli oppnevnt NTF for dommeroppgaver under NM/Norges cup. Utover dette har kandidaten selv ansvar for å få praksis som dommer. Praksis skal være konkurranser på NTF sin terminliste.
Kandidaten har selv ansvar for å sende refleksjonsnotat på praksis til NTF.

Lignende arrangementer

Arrangørseminar

Vi forbereder oss til sesongen 2022. Her vil det bli faglig input, diskusjoner og utveksling av erfaringer

Les mer

Funksjonærkurs

Funksjonær. Første trinnet i dommerstigen til NTF. Skal kunne veilede og tilrettelegge for en rettferdig konkurranse.

Les mer

Dommer 1 kurs

Dommer 1 Andre trinn i dommerstigen til NTF. Skal kunne dømme i arrangementer som er blitt tildelt av NTF eller av arrangører for å få rettferdige konkurranser. De kan også bli tildelt oppgaver som ass TD/HD etter vurdering av NTF.

Les mer

Dommerseminar sesongen 2022

Vi planlegger sesongen 2022 sammen. Her vil vi gå igjennom terminlisten og forberede oss på dommeroppgavene og friske opp konkurransereglementet.

Les mer

Arrangør og dommerseminar 2022

Arrangører og dommere tilbringer en dag sammen for å lage gode og rettferdige konkurranser i sesongen 2022. Her blir det faglig input, refleksjoner og fokus på samarbeid mellom arrangører og dommere

Les mer

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Nordic Choice Hotels
  • Larsen Consult
  • Fursetgruppen