Dommer 2 = Tredje trinn i dommerstien til NTF
Skal kunne bidra som TD/HD under arrangementer i regi av NTF eller andre arrangører. Skal også kunne bidra med utvikling av andre funksjonærer og dommere (nivå 1) i regi av NTF.
Opptakskrav:
Vært Dommer 1 i Norges Cup og/eller NM. Man må være 23 år, men modenhet og egnethet vil kunne balansere for alder.
Autorisert Dommer 1. Ha erfaring som ass. TD/HD på Norges Cup og eller NM, med vurdering fra mentor. Relevante dommeroppgaver kan godtas etter en helhetsvurdering
Læringsmål:
Fungere som TD/HD i en nasjonal triatlonkonkurranse
Gjennom opptreden og handling som dommer representere Norges Triatlonforbunds verdier på en god måte. Kunne gjøre rede for de forskjellige konkurranseformene i norsk triatlon.
I praksis kunne anvende NTFs konkurranseregelverk i alle konkurranseformer. Kjenne til WTs konkurranseregelverk.
Kjenne til anti-doping-arbeidet i NTF.

Lignende arrangementer

Arrangørseminar

Vi forbereder oss til sesongen 2022. Her vil det bli faglig input, diskusjoner og utveksling av erfaringer

Les mer

Funksjonærkurs

Funksjonær. Første trinnet i dommerstigen til NTF. Skal kunne veilede og tilrettelegge for en rettferdig konkurranse.

Les mer

Dommer 1 kurs

Dommer 1 Andre trinn i dommerstigen til NTF. Skal kunne dømme i arrangementer som er blitt tildelt av NTF eller av arrangører for å få rettferdige konkurranser. De kan også bli tildelt oppgaver som ass TD/HD etter vurdering av NTF.

Les mer

Dommerseminar sesongen 2022

Vi planlegger sesongen 2022 sammen. Her vil vi gå igjennom terminlisten og forberede oss på dommeroppgavene og friske opp konkurransereglementet.

Les mer

Arrangør og dommerseminar 2022

Arrangører og dommere tilbringer en dag sammen for å lage gode og rettferdige konkurranser i sesongen 2022. Her blir det faglig input, refleksjoner og fokus på samarbeid mellom arrangører og dommere

Les mer

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Nordic Choice Hotels
  • Larsen Consult
  • Fursetgruppen