LANDSLAGSSTRUKTUR

Norges Triatlonforbund har et sterkt landslag som gjør det meget godt internasjonalt. Settet med utvalgskriterier blir revidert årlig og kravene er ulike ut i fra hvor langt i karrieren utøverne har kommet. Det er definert tre ulike landslaglag: ELITE, SENIOR og JUNIOR. I tillegg tar vi ut morgendagens landslagsutøvere til UTVIKLINGSLAGET. Parautøvere tas ut basert på egne kriterier og inkluderes i de ulike lagene. 

Ønske om plass?

Dersom du står utenfor både landslag og utviklingslag per i dag og ønsker å kjempe om plass, må det gis beskjed til sportssjef Frode Jermstad (for landslag) eller Nikolai Aamaas (for utviklingslag). Relevante resultater fra konkurranser og tester må også meldes inn. Merk at kun junior og utvikling har løpende uttak til 1. april. Elite og senior tas ut i november for kommende sesong.

KONTAKT HER

ELITE

Hvem
Dette laget er for våre beste eliteutøvere. Dette er utøvere som vi satser på mot fremtidige OL. Hovedkonkurranser vil for denne gruppa være WTCS konkurranser, Mixed stafett og WC konkurranser. I tillegg til mesterskap som VM, U23 VM og evt. EM 

Gruppe vil bestå av våre 5-6 beste utøvere.  

Utøvere tas ut etter en individuell vurdering basert på internasjonale resultater. Testresultater, tider på andre konkurranser mm er også en del av vurderingen for uttak. Men det vektlegges alltid hvordan man presterer på høyeste nivå. I tillegg gjør man en totalvurdering på holdninger, utviklingsfokus og vilje til å gjøre jobben. 

Oppfølgning
Utøverne får oppfølgning av egen landslagstrener. De deltar på forbundets treningsleire inkludert høydeleire. De har et omfattende testregime og har tilbud om oppfølgning fra Olympiatoppen på deres fagområder (styrke, basis, motorikk, ernæring mm). 

SENIOR

Hvem
Dette laget er for seniorutøvere og unge utøvere som er på vei opp (typisk første-års seniorer) og i god utvikling, men som ikke er gode nok til å kvalifisere seg til OL. De er hardt satsende med ambisjoner og som har potensialet til å ta steget opp til Elite. 

Gruppen vil bestå av 3-5 utøvere. 

Krav
Uttak basert på internasjonale resultater, samt "toppidrettsholdning". De må vise at de er villige til å gjøre jobben for å nå toppen, samt ha en forståelse av hva som kreves. Tidskravene som er nedenfor gir indikasjoner om hvilke forventninger vi har til utøvere på dette nivået, men de er ikke absolutte. Vi tester på 800 m svømming og 5000 m løping. Men alle uttak gjøres etter individuell vurdering hvor resultater på relevante triatlonkonkurranser er viktigst (både nasjonalt og internasjonalt). 


Oppfølgning

Utøverne får oppfølgning av klubbtrener i tett dialog med en av våre landslagstrenere/sportssjef. Unntak kan gis. 

Muligheter for 1-3 treningssamlinger i året, men tilstedeværelse på treningssamlinger (spesielt høydesamlinger) er basert på en kontinuerlig nivåvurdering. Uttak til internasjonale konkurranser vil også gjøres etter egne uttakskriterier. 

Testing via Olympiatoppen. Man kan få oppfølgning av fagavdelinger på Olympiatoppen etter nærmere avtale og behov. 

JUNIOR

Hvem
Våre beste juniorutøvere fra 16 år og oppover – For 2024 er dette utøvere født 2008-2005. Yngre utøvere kan ikke bli tatt ut selv om de klarer kravene. De må utvikle seg på utvklingslag og i klubb til de er gamle nok. 

Gruppen vil bestå av 2-4 utøvere. 

Krav
Uttak basert på internasjonale resultater. Tidskravene som er nedenfor gir indikasjoner om hvilke forventninger vi har til utøvere på dette nivået, men det ikke absolutte. Vi tester på 800 m svømming og 5000 m løping. Men alle uttak gjøres etter individuell vurdering hvor resultater på relevante triatlonkonkurranser er viktigst (både nasjonalt og internasjonalt). 


Oppfølging
Utøverne får oppfølgning av klubbtrener i tett dialog med en av våre landslagstrenere/sportssjef. Unntak kan gis. 

Muligheter for 1-2 treningssamlinger i året, hospitering på høydesamlinger er basert på en kontinuerlig nivåvurdering og individuell vurdering. Uttak til internasjonale konkurranser vil også gjøres etter egne uttakskriterier.

Testing via Olympiatoppen. 


UTVIKLINGSLAGET

Hvem
Utøvere som jobber mot å ta landslagsgkrav og er blant de beste i landet under landslagsnivå. For 2024 er dette utøvere født fra 2009 og oppover. Yngre utøvere kan ikke bli tatt ut selv om de klarer kravene. De må utvikle seg i klubb til de er gamle nok. 

Gruppen vil bestå av opptil 20 utøvere, men det tas kun ut den mengden utøvere som er klare for 

Krav
Uttak basert på nasjonale og nordiske resultater. Tidskravene nedenfor gir indikasjoner om hvilke forventninger vi har til utøvere på dette nivået, men de er ikke absolutte. Vi tester på 800 m svømming og 5000 m løping. Men alle uttak gjøres etter individuell vurdering hvor resultater på relevante triatlonkonkurranser er viktigst (både nasjonalt og nordisk).

Oppfølging
Utøverne får oppfølgning av klubbtrener i tett dialog med utviklingsansvarlig.

Muligheter for 2 samlinger på Olympiatoppen i året, hospitering på treningssamling med landslag er basert på en kontinuerlig nivåvurdering og individuell vurdering. Uttak til internasjonale konkurranser vil også gjøres etter egne uttakskriterier.

Opptil 10 utøvere tilbys testing via Olympiatoppen, basert på egne kriterier. 

UTVIKLINGSLAGET - PARA

Hvem
Ambisiøse og motiverte parautøvere som satser mot internasjonale konkurranser og Paralympics, men som foreløpig ikke har nivået til å komme inn på landslag. 

Krav
Kravene baserer seg på resultater fra konkurranser. Det er store variasjoner i prestasjon for hver disiplin i paratriatlon på grunn av hvordan funksjonsnedsettelsene påvirker prestasjonen. Derfor bruker vi ikke tidskrav, men heller relaterer kravene til prestasjon i den enkelte klasse. Utøveren må oppfylle 1 av følgende prestasjonskrav: 

 1. Nasjonal mester i sin klasse (ved flere enn 3 deltakere) 
 2. Topp 5 i Nordisk Mesterskap i sin klasse, maksimalt +15% unna vinnertid. 
 3. Innenfor +30% av vinnertiden hos kvinner og +30% hos menn i en World Cup. Svømmetid må være innenfor +25% av vinnerens svømmetid, og løp må være innenfor vinneres løpetid med +20%.  

I tillegg til prestasjonskrav må utøvere oppfylle følgende krav:

 1. Vise dedikasjon, ambisjoner og vilje til å konkurrere internasjonalt 
 2. Vise forståelse for hva det innebærer å satse mot triatlon internasjonalt
 3. Inneha nasjonal eller internasjonal klassifisering 

Godkjennelse av prestasjonskrav i Norge
Siden vårt paraprosjekt er i en oppstartsfase, har ikke mange anledning til å konkurrere i World Cup og det avholdes ikke Norges- eller Nordisk mesterskap i 2024. Derfor aksepterer vi prestasjon oppnådd i en norsk konkurranse, dersom distansen i løypen er 750m svøm, 20km sykkel og 5km løp. I disse tilfelle vil vi gjøre en skjønnsmessig sammenlikning mot resultater i den respektive klassen basert på gjennomsnittlig vinnertid for World Cup i 2023. 

Sportssjef og utviklingsansvarlig kan basert på enhelhetsvurdering ta ut utøvere som som viser stort potensial, selv om utøveren ikke har bestått prestasjonskrav. 

Oppfølging
Siden parautøvere inkluderes i Utviklingslaget har de helt like rammer for oppfølging og tilbud om samlinger, testing, hospitering med landslag og treneroppfølging.

 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Surpas - the future of triathlon
 • Apollo Sports
 • Scandic
 • Kongsberggruppen
 • DNV