Hva skal til for å komme til Paris?

Norges Triatlonforbund har et sterkt landslag som gjør det meget godt internasjonalt. Nå ser vi at det kan bli kamp om hvem som skal få representere Norge i Paris 2024. Eliteutvalget i Norges Triatlonforbund har definert kriterier for hvordan utøvere skal prioriteres. Det vil sendes en innstilling til Olympiatoppen, som gjør endelig uttak. Men først må utøverne kvalifisere seg. Her er detaljene for hva som skal til for å kunne representere Norge i OL i Paris 2024.

Antall triatleter i OL

Det vil gjennomføres en individuell konkurranse for kvinner og menn, samt miksstafett, akkurat som i Tokyo. I de individuelle konkurransene vil 55 utøvere (110 totalt) konkurrere. På miksstafetten vil det være mellom 11 og 15 lag.

Norge får kvoteplasser basert på resultater i OL kvalifiseringsperioden. Maks antall kvoteplasser i hvert kjønn er tre. Det forutsetter at landet har tre utøvere blant de 30 beste, som gjør det vanskelig å klare tre plasser. Historisk sett har åtte nasjoner av hvert kjønn klart dette i tidligere OL. Målet vårt er tre plasser for menn og to for damer.

Internasjonale uttakskriterier

Det første steget til OL for de norske utøverne er å kvalifisere seg gjennom den internasjonale kvalifiseringen. World Triathlon har definert kriterier for kvalifisering til OL, og IOC har godkjent disse. Kvalifiseringsperioden er allerede i gang, med startdato 27. mai 2022 og varer til samme dato i 2024. 

OL kvalifiseringen består at to kvalifiseringsperioder som hver er på ett år. Til sammen teller inntil 12 løp som kan fordeles slik på de to periodene: 6+6; 5+7; 4+8. Det er en liten vekting ved at det kan være flere tellende løp i 2. periode.

Kvalifisering til individuelle løp og kvalifisering til miksstafett vil innvirke på hverandre, slik at det ikke nødvendigvis er de 55 beste på den individuelle kvalifiseringen som får plassene. Kvalifisering gjennom stafett fordeler 22 av de 55 individuelle plassene. 

Kvalifisering til miksstafett kan skje gjennom å vinne VM i miksstafett i 2022 elle 2023. Frankrike har som vertsnasjon et kvalifisert lag. Kvalifikasjonen i 2022-VM gikk til Storbritannia. De øvrige seks beste på miksstafett-rangeringen får plass. Det vil bli mulig å kvalifisere lag gjennom en miksstafett i slutten av andre kvalifiseringsperiode, hvor kun lag som ikke allerede er kvalifisert kan delta. Også gjennom to + to kvalifiserte til de individuelle løpene, kan et land kvalifisere et miksstafettlag.

Alle utøvere som deltar i OL må være blant de 140 beste på den individuelle rankingen, med visse unntak. Dette er i praksis bare en formalitet, og vi vi ha flere utøvere som vil klare dette enn vi har utøvere vi kan sende til OL.

 

Våre uttakskriterier

Dersom flere norske utøvere enn Norges antall kvoteplasser blir kvalifsert gjennom den internasjonale kvalifiseringen, vil våre uttakskriterier slå inn. De skal avgjøre hvilke utøvere som vi innstiller til Olympiatoppens OL-uttak.

Norges sportssjef/eliteutvalg presiserer at form er ferskvare, derfor vil den siste kvalifiseringsperioden telle mest for vår innstilling.

Kriterier:

 • Vi vektlegger alle løp på standard distanse i WTCS serien i siste kvalifiseringsperiode (27.mai 2023-27.mai 2024)
 • Topp 3 på minst ett av disse løpene gir uttak til OL
 • Hvis man ikke fordeler alle plassene basert på kriteriet over (Topp 3) så innstilles utøverne ut fra individuell plassering på OL-rankingen gjennom hele perioden. (den/de med høyest ranking av aktuelle utøvere innstilles til OL).
 • Er det flere utøvere som er topp 3 på disse løpene enn det vi har kvoteplasser til, så vektlegges beste resultater innbyrdes (1. plass prioriteres foran 2. og 3. plass).
 • Er det fortsatt uklart, så legges innbyrdes plassering i OL-rankingen til grunn for å fordele kvoteplasser.

Miksstafett

Det er et sterkt ønske for oss å ha et miksstafettlag til neste OL. Det er i praksis 3 måter å klare dette på:

 • Klare kvalifiseringen til miksstafett gjennom å kjøre de konkurransene som teller i kvalifiseringsperioden 
 • Ha to utøvere av hvert kjønn kvalifisert til den individuelle konkurransen
 • Klare topp-tre i den siste uttakskonkurransen. 

Vi har størst prioritert på de to øverste punktene og satser mye på å klare det. Det kan bla. bety at, hvis det ikke går på skinner individuelt, vi kan rendyrke 1-2 stafettutøvere med tanke å kvalifisere et lag. Et kvalifisert lag gir også 4 utøvere til OL, selv om ikke alle kvalifiserer seg individuelt.

Hvis vi klarer å kvalifisere et miksstafettlag, og vi for ett av kjønnene kun har en kvalifisert utøver, så vil utøver 2 velges ut fra egenskaper på miksstafett, og vil spesialiseres for det.

Presisering for uttakskriterier

Presisering vedrørende: «Utøvere som blir tatt ut til OL, må i tillegg til å kjøre individuelt, også kjøre miksstafett hvis de blir tatt ut til denne stafetten»
Alle OL-uttatte utøvere må planlegge for dette når de planlegger sesongen. I tillegg må de kunne stille på stafett i andre WTCS konkurranser og siste kvalifiseringsløp hvis de blir tatt ut til dette.
Vedtatt på Eliteutvalgsmøte 25. oktober 2023

Olympiatoppen

Det er til syvende og sist Olympiatoppen som tar ut norske utøvere til OL. Deres uttak baseres på innstilling fra sportssjef/eliteutvalg.

 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Surpas - the future of triathlon
 • Apollo Sports
 • Scandic
 • Kongsberggruppen
 • DNV