Bakgrunn

Vårt utviklings er et langsiktig rekrutteringsprosjekt i samarbeid med Olympiatoppen. Formålet er at Norges Triatlonforbund skal jobbe tettere med gode utøvere slik at flere får muligheten og hjelp til å kjempe seg inn på landslaget. Geografisk spredning og økt andel jenter er noen av hovedmålene. Det er få unge som satser på triatlon. Det er en utfordring å ikke ha noen på samme alder og i samme område å jobbe sammen med, og vanskelig for klubbtrenere når miljøet er så lite. Samtidig har landslaget vårt utviklet seg stort de siste årene, til å bli blant de aller beste i verden. Vi så at i stedet for at landslaget fremmet rekruttering, ble det ofte motsatt da avstanden for bredden ble for stor. I stedet for å være noe motiverende å strekke seg mot, ble landslaget “for langt unna”, og ble dermed en mer skremmende faktor for unge utøvere.  

De uttatte utøverne skal få best mulig oppfølging i klubb og dermed er trenerutvikling og kompetanseoverføring fra landslaget til klubbene et prioritert område. Utøvere får tett oppfølging av klubbtrenere, i samarbeid med utviklingsansvarlig i forbundet. Klubbtrenere vil fortsette å jobbe med andre utøvere i klubben, slik at kompetanseutviklingen vil kunne komme hele klubben til gode. I spesielle tilfeller hvor trener ikke er tilgjengelig, vil utøvere få direkte oppfølging av Utviklingsansvarlig Nikolai Aamaas.

Laget har 2 årlige samlinger på Olympiatoppen i Oslo, hvor læring og utvikling mot landslag og internasjonalt nivå står i fokus. Samtidig vil utøvere på utviklingslaget få mulighet til å konkurrere på internasjonalt nivå gjennom Europa Cup. Utøvere får god oppfølging og veiledning gjennom utvikling- og karriereplan som satsende utøvere. Det er også mulighet for enkelte utøvere å hospitere på treningsleir med landslaget.

Uttakskriterier

Uttak gjennomføres på lik linje som landslagene. I løpet av november tas laget for kommende år ut. Ledige plasser kan fylles fortløpende frem til og med 1. april. 

Utviklingslaget 2024

Bli kjent med utøverne.

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Apollo Sports
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV