Håndtering av personopplysninger i idrettslaget

Det nye personvernregelverket til EU (GDPR) stiller krav til alle som behandler personopplysninger. Det er viktig at alle idrettslag setter seg inn i hvordan dette påvirker lagets håndtering av medlemsopplysninger. NIF har utarbeidet hjelpemidler som styremedlemmer kan få tilgang til her. 

GDPR i idrettslag

  • AKJ
  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Scandic