Klubbmedlemskap i Norges Triatlonforbund koster 1000 kr for klubber med under 100 medlemmer og 2000 kr for klubber med over 100 medlemmer. Dette betales årlig for at klubben skal kunne beholde sin status som medlem i Norges Triatlonforbund.

Vi ønsker å bidra til bedre klubber

Vår målsetning har vært å ha godt drevne klubber i hele landet, hvor alle kan finne seg til rette og ha glede av deltakelse. Økt opplevelse av klubbstolthet er en prioritert arbeidsoppgave for hele forbundet; i klubbene og sentralt

LES MER

Rapportering av medlemsopplysninger

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12 innen 30.04. Samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin åpnes 1. april. Eventuelle spørsmål kan rettes til NIF Support på 21029090 eller support@idrettsforbundet.no.

Veiledning
  • AKJ
  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV