Sponsorsamarbeid

På samme måte som at våre sponsorer bidrar med ressurser, ønsker vi å gi noe tilbake. Vi søker derfor et gjensidig samarbeid til det beste for alle parter. Hva vi kan gjøre sammen, er det bare fantasien som setter begrensninger for.

  • AKJ
  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV