Få tips og triks hos klubbguiden til NIF 

Klubbutvikling

Vi oppfordrer alle klubber med ambisjoner om vekst og utvikling å ta kontakt med oss. Vi bistår gjerne klubbstyrer med råd og verktøy og hjelper klubber gjennom utviklingsprosesser.

Aktive og velfungerende klubber muliggjør en kvalitetsmessig god drift av klubbens kjernevirksomhet slik at medlemmene opplever mestring, fellesskap og begeistring. Velfungerende klubber har stabil og transparent struktur, og kompetent ledelse. (I aktive og velfungerende klubber er det gøy og meningsfullt å være engasjert!)

NTF som rådgiver

Det kan være mange årsaker til at en klubb ønsker en sparringspartner, en rådgiver eller noen verktøy for å håndtere en prosess. Det kan f.eks gjelde

  • konflikt
  • ønske om økt kompetanse i styret eller blant trenerne
  • utvikling av rutiner for å håndtere mobbing og trakassering,
  • behov for å finne sponsorer, stiftelsesmidler eller andre inntekter,
  • utvikling av aktivitetstilbud for nye grupper (f.eks ungdom)
  • mer kunnskap om hvordan man kan få innflytelse mtp anlegg o.l

Norges Triatlonforbund har 4 klubbutviklere som hjelper klubber med å utvikle seg fra dagens situasjon til en ønsket og bedre framtidig situasjon. 

Klubbutviklere kan diskutere med klubbstyrer og medlemmer på medlemskvelder, årsmøter, styremøter osv, eller via telefon/skype.

Ta kontakt med:

Frank Pedersen frank.pedersen@triathlon.no
Sondre Solheim  Sondre.solheim@barumsvommerne.no
Møyfrid Kløvning moyfridnkl@hotmail.com
Nikolai Aamaas nikolai.aamaas@me.com

 

Bedre klubb

  • AKJ
  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Scandic