Hvordan ta tak i en mobbesituasjon?

Norges idrettsforbund har laget råd og tips på hvordan du som trener eller leder skal forholde deg til mobbing og hvordan du skal ta tak i en mobbesituasjon.

Hvordan ta tak i en mobbesituasjon?

Hva er mobbing?

Mobbing er en negativ handling fra en eller flere, rettet mot en annen. Denne negative handlingen blir gjentatt, går over tid, og kan på denne måten bli en systematisk krenking. Det er den som blir mobba som har rett til å definere om en har blitt utsatt for en krenking, og det er trenere og ledere sitt ansvar å ta denne opplevelsen på alvor.

Hvordan skal du som trener/leder forholde deg til mobbing?

 • Mobbing kan skje over alt, også i din klubb, også når du ikke legger merke til det
 • Når du ser eller får vite om mobbing, skal du reagere
 • Du kan ikke være nøytral til mobbing: Om du ikke reagerer når du ser det, så bidrar du til mobbing.
 • Si tydelig til utøverne dine at mobbing ikke er akseptert i idretten.
 • Utøverne dine skal kjenne seg trygge på at de kan ta opp mobbing med deg som trener/leder.
 • Trenere og ledere kan også mobbe utøvere og hverandre
 • Diskuter med de andre trenerne og lederne i laget/klubben hvordan de kan forebygge mobbing.

Idretten skal ha nulltoleranse for mobbing. Det betyr at du som trener/leder skal reagere med en gang du ser eller får vite om mobbing. Du har også et ansvar for at mobbing ikke skjer i laget/klubben/gruppa uten at du merker det.

Hvordan ta tak i en mobbesituasjon?

Det følgende er en rådgivende mal for hvordan du kan ta opp konkrete tilfeller av mobbing i laget/klubben.

 • Ta tak i mobbesituasjonen med en gong du blir oppmerksom på den
 • Snakk med den som er plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte. Husk at den som er mobbet som regel underdriver.
 • Om det gjelder barn: Snakk med foresatte til den som er plaget.
 • Snakk med den som mobber. Om det er flere som mobber, snakk med de en om gangen. Si fra at mobbing er uakseptabelt og må stoppe straks. Si fra at du kommer til å ta en ny samtale om 2-4 uker, slik at du er tydelig på at dette blir fulgt opp fra din side.
 • Oppfølging. Mobbesituasjonen må følges opp til den stopper helt.
 • Søk råd og hjelp om du kjenner du trenger det.

Mobbing kan skje på mange ulike måter

 • Fysisk mobbing gjennom f.eks. å slå, sparke, lugge, spytte, dytte eller ødelegge eiendeler til den som blir mobba
 • Verbal mobbing gjennom f.eks. s å si nedlatende eller krenkende ting om offeret, true, spre usanne rykter, eller bruke krenkende og grove ord
 • Psykisk mobbing gjennom f.eks, ryktespredning, manipulering og utestenging
 • Telefon- eller teknologimobbing gjennom f.eks krenkende eller truende tekstmeldinger eller kommentarer på internett, ryktespredning via internett, spredning av private eller intime bilder
 • AKJ
 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Scandic