Støtteordninger

Det er en rekke støtteordninger tilgjengelig for klubber som satser. Her har vi prøvd å få med noen av dem. Har du tips om flere som kan være nyttige for andre klubber å vite om, send oss en melding.

Støtteordninger

Lokale aktivitetsmidler (LAM)
LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet som gis til idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Dette er en grunnstøtteordning og det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune. Tildelingskriteriene lokalt fastsettes på idrettsrådets årsmøte. Ta kontakt med lokalt idrettsråd for mer informasjon.
 
Spillemidler til utstyr
Det er mulig å søke støtte til innkjøp av fellesutstyr. Utstyret må være kjøpt inn etter 1. januar i året det søkes. Tilskudd til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden. Utstyr for barn og ungdom prioriteres. Det søkes via Sportsadmin. Se her for en liste over hvilke triatlonutstyr som er godkjent i ordningen.

Støtteordninger

Extrastiftelsen

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet. Ta kontakt med Gabrielle Bjørnstad-Northern på forbundskontoret dersom klubben ønsker å søke om midler fra Extrastiftelsen.
Søknadsfrist er 15. august.

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen støtter prosjekter som
 
  • bidrar til at færrest mulig skades eller dør i ulykker,
  • skaper gode sosiale nettverk og møteplasser og bidrar til at flere mestrer utfordringer i hverdagen
  • bidrar til å inkludere grupper som ikke deltar på lik linje med andre eller bidrar til å bringe generasjoner sammen
  • bidrar til at flere er fysisk aktive
  • bidrar til at flere velger et sunt kosthold og får gode kostholdsvaner
Søknadsfrist 15. september.

Inkludering i idrettslag

Denne tilskuddsordningen er for klubber i utsatte bydeler i Oslo, samt i randkommuner utenfor Oslo der en relativt stor andel av befolkingen har innvandrerbakgrunn. Videre gis tilskudd til idrettslag i utsatte bydeler i Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Tromsø, Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg, Haugesund, Bodø. Skien. Porsgrunn. Larvik, Sandefjord og Sandnes.
 
Målet er å bidra til økt deltakelse gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer til hinder for deltakelse i ordinær idrettsaktivitet. Målgruppen er i hovedsak barn og unge med minoritetsbakgrunn med særskilt fokus på jentenes inkludering. Les mer om ordningen her.

 

Stiftelsen UNI

Stiftelsen UNI vil gjerne være sponsor for allmennyttige prosjekter innen skadevern og miljøvern. Dette gjelder særlig prosjekter som vanskelig lar seg finansiere gjennom normale kanaler.
 
Søknadsfrist: Styret i Stiftelsen UNI behandler søknader fortløpende.

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner på Østlandet. De gir også nasjonale tildelinger for prosjekter av nasjonal verdi.
 
Søknadsfrist 1. februar og 1. september
  
Stiftelsen har en egen tilskuddsordning som kalles Arenaer for tilhørighet, som skal bidra til at barn og unge kan treffes og få brukt ferdighetene sine. Målet er at flere skal oppleve tilhørighet. Denne ordningen har egne søknadsfrister og krav. Les mer her.

Utgifter til politi på arrangement for barn og unge

Søknad sendes til forbundskontoret etter sesongslutt. Ta kontakt med Frank Pedersen på forbundskontoret for mer informasjon.

  • AKJ
  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Scandic