Hederstegn

Norges Triatlonforbund setter stor pris på arbeidet som gjøres i klubber, blant medlemmer og ildsjeler. Fra og med 2016 har vi vist dette ved å dele ut hederstegn til de som utmerker seg innen norsk triatlon. En hederstegnskomité er nedsatt for å plukke ut vinnerne. Komiteen består av Karen Hasselberg Sørensen og Olav Kyrre Fjeld.

Alt om hederstegn i norsk triatlon

Kategorier

Triatlonmedaljen i gull

Forbundets høyeste utmerkelse. Tildeles personer som gjennom en årrekke har gjort særlig fortjenestefullt arbeid for norsk triatlon administrativt og/eller idrettslig. Deles ut per tingperiode.

Triatlonmedaljen i sølv

Tildeles for eksepsjonell innsats administrativt og/eller idrettslig gjennom en årrekke for norsk triatlon. Deles ut per tingperiode.

Hedersmedalje

Kan tildeles tillitsvalgte, trenere og ledere i triatlon som har gjort en stor innsats for norsk triatlon både nasjonalt, på krets og klubbnivå. Deles ut per tingperiode.

Årets utøver

Kan tildeles utøvere som har medalje i norske mesterskap og er fra 16 år og oppover. I tillegg til disse vurderes utøvere med andre gode internasjonale og nasjonale resultater.

Årets trener

Tilfaller klubb-, krets- eller landslagstrener som har gjort særlig fortjenestefullt arbeid som trener gjennom flere sesonger innen en gren omfattet av Norges Triatlonforbund.

Årets funksjonær

Tilfaller sertifisert funksjonær på minimum Regional Funksjonær-nivå som har gjort særlig fortjenestefullt arbeid som funksjonær eller dommer gjennom flere sesonger i norsk eller internasjonal triatlon.

Årets ildsjel

Tildeles en eller flere ildsjeler som har utmerket seg på klubbnivå.

Årets klubb

Tildeles en klubb tilsluttet Norges Triatlonforbund som har gjort en stor innsats for å fremme aktiviteter i tråd med NTF sine verdier på enten klubb-, krets- eller nasjonalt nivå.

Årets arrangement

Tildeles en klubb tilsluttet Norges Triatlonforbund som har holdt arrangement som særlig har fremmet norsk triatlon den siste sesongen, eller gjennom flere sesonger.

Diplom

Tildeles administrativ innsats gjennom flere år innen norsk triatlon.
Det deles normalt ut et hederstegn i hver kategori hvert kalenderår. De årene det er ting, skal hederstegnet deles ut på tinget. Styret mottar nominasjoner til hederstegnet og fatter enstemmig vedtak om tildeling.

Kriterier

Vedkommende som nomineres må gjennom sitt virke ha vist adferd og holdninger i tråd med NTF sine verdier som er fellesskap, mestring og begeistring, samt handlingsplan for anti-doping. 

Tidligere vinnere

Hederstegn 2021

Hederstegn 2021

Norges Triatlonforbund gir hederstegn til enkeltpersoner og frivillige organisasjoner som har gjort et fortjenstfullt arbeid på for norsk triatlon nasjonalt, på krets og klubbnivå. Vinnere må ha vist adferd og holdninger i tråd med NTFs …

LES MER
Hederstegn 2018 og 2019

Hederstegn 2018 og 2019

Norges Triatlonforbund gir hederstegn til enkeltpersoner og frivillige organisasjoner som har gjort et fortjenstfullt arbeid på for norsk triatlon nasjonalt, på krets og klubbnivå. Vinnere må ha vist adferd og holdninger i tråd med NTFs …

LES MER
Hederstegn 2016 - 2017

Hederstegn 2016 - 2017

LES MER
  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Apollo Sports
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV