Hva skjedde på tinget?

Gode diskusjoner og kraftig engasjement preget Norges Triatlonforbunds tingforhandlinger i 2017.

Konkurransedrakter

Tinget i 2017 vil kanskje bli aller best husket av de som var tilstede for diskusjonen om konkurransedrakter. To forslag til endringer i konkurransereglementets punkt 2.8 om konkurransedrakt lå på bordet ved starten av debatten, og tre justeringsforslag kom underveis. Det var til slutt Trondheim triatlonklubbs forslag, en liten justering på styrets forslag, som vant fram. Ny ordlyd blir slik:

 • I NM, UM, Norgescup og Super Sprint Cup skal klubbdrakt benyttes. Det tillates ikke sponsorlogoer på klær eller kropp som ikke er klubbens sponsorer.
  • Drakt skal dekke torso og ½ av bena over knær. På svømmedelen tillates bruk av klassisk konkurransesvømmedrakt i en del.
  • Reglene for drakt gjelder gjennom hele konkurransen og, for de som mottar medalje, gjennom medaljeseremonien.
  • Drakt eller skisse av drakt sendes av klubben til NTF 2 måneder før aktuell konkurranse for godkjenning av klubbdrakt.
  • Bruk av tidligere årsmodeller av klubbdrakter og klubbens sykkeltøy er tillatt.

 

Debatten gjaldt hvorvidt kravet også skulle gjelde på andre konkurranser, om det skal være mulighet for å godkjenne nøytrale drakter og om landslagsdrakt kan benyttes. Det sentrale er at klubber selv må ta standpunkt til hvor mange ulike versjoner av tøy de ønsker å sende inn for godkjenning. De kan for eksempel velge å få godkjent en hvit trøye og sort underdel som et tillegg til det vanlige klubbtøyet for å sikre at nyinnmeldte klubbmedlemmer kan stille til konkurranse selv om de ikke har fått klubbtøyet tilsendt ennå.

 

Ytterligere endringer i konkurransereglementet

Trodheim triatlonklubbs forslag om endring i konkurransereglementets punkt 2.9.1 ble enstemmig vedtatt. Punktet endres til: Startnummer tas på etter svømmingen. Startnummer skal være på ryggen under sykling og i front under løping. Feilplassering av startnummer skal rettes ved tilsnakk. Bruk av startnummer på svømming medfører tidsstraff. Regelen blir nå enklere å forholde seg til; om våtdrakt brukes eller ikke spiller nå ingen rolle.

En annen endring gjelder regelen om 36 timers opphold mellom konkurranser. Unntakene i regelen inkluderer nå akvatlon, sli at utøvere som stiller på en triatlonkonkurranse også kan stille på akvatlon samme helg. Samtidig som at denne regelen ble endret valgte tinget å gi styret mandat til å gjøre nødvendige endringer i konkurranseregelverket framover, slik at det er i henhold til NIF, ITU sine lover, barneidrettsbestemmelsene og triatlonskolen. Alle klubber skal informeres skriftlig ved endring i regelverket.

 

Økonomi og årsberetninger

Årsberetninger og regnskaper for 2015 og 2016 ble godkjent. Beretningen og regnskapet for 2017 ble tatt til orientering. Samtidig ba klubber om tydelighet i prosess og roller tilknyttet oppkjøpet og driften av NorTri AS. Også utenlandske kommersielle aktørers ønske om å etablere seg i Bergen ønskes belyst. Hyppigere dialog ble etterlyst fra både klubber og forbund, og dagens oppfordring var at alle som har spørsmål, er bekymret om noe, eller har lyst til å ta en prat tar kontakt.

 

Økonomi ved barne- og ungdomsarrangementer

Tinget valgte å støtte Åsane Cykleklubbs forslag om underskuddsgaranti for UM, for at klubber skal tørre å ta på seg arrangementet, og arrangere et selvstendig arrangement uten voksenarrangement, uten å være redde for at det blir dyrt.

Også Røa ILs forslag om tak på deltakeravgift på barn og ungdomsarrangementer gikk gjennom. Styret har fått i oppdrag å vurdere hvor dette taket skal ligge.

 

Strategi

President Arild Mjøs Andersen gjennomgikk prosessen med oppkjøpet av NorTri AS og minnet om målene ved å etablere et kommersielt selskap; større synlighet og mer kjennskap til triatlon, fordele økonomisk risiko og å få internasjonale konkurranser til Norge. Å få internasjonale konkurranser til Norge vil ta noe tid. Presidenten orienterte også om arbeidet med og målene for Team Age Group Norway. For forbundet er det også et viktig mål for 2018 å få triatlon på TV, spesielt for å skape økt sponsorinteresse og økt rekruttering til idretten.

 

Andre endringer

I noen kommuner tas viktige beslutninger i idrettsråd og idrettskretser hvor ikke triatlon kan være representert. Det ble besluttet at Norges Triatlonforbund formaliserer hvordan triatlon som idrett skal representeres i idrettskretsene og idrettsrådene.

Team Age Group Norway har blitt populært, med sterk økning i interesse for å representere Norge i internasjonale mesterskap i regi av ITU og ETU. En strategi for arbeidet med Team Age Group Norway blir nå innlemmet i forbundets langtidsstrategi. En strategisk diskusjon kom også opp under behandlingen av langtidsbudsjettet. Bruk av midler på elite og behov for å få fram jenter i landslagssatsingen var blant emnene som ble diskutert.

 

Valg

Valgkomiteens forslag til medlemmer i styret, komiteer og utvalg ble vedtatt. Det var ikke slik at alle ble klappet glatt igjennom. Resultatet av avstemminger viste at valgte medlemmer har høy tillit i klubbene. Styrets forslag til valgkomite fikk også tilslutning, med Olav Kyrre Fjeld, Anne Grete Haugan, Line Amlund Hagen og Frode Røte. Vi gratulerer alle gjenvalgte og nyvalgte representanter i styre, kontrollkomite, disiplinærutvalg, valgkomite og lovutvalg. Andre utvalg blir satt sammen av styret senere.

 

Fortsatt vekst

Triatlon-Norge har opplevd en sterk vekst siden forrige tingperiode. Deltakerne på arrangørseminaret, tinghelgen og forbundstinget i 2017 har mye av æren for det. Det sterke engasjementet og viljen til å skape enda mer fellesskap, mestring og begeistring framover viste seg i hvor lenge tinget overgikk tidsskjemaet. Tinget fikk heldigvis tatt alle de viktige debattene og beslutningene før store deler av representantene løp av gårde for å rekke sine fly.

 

 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Surpas - the future of triathlon
 • Apollo Sports
 • Scandic
 • Kongsberggruppen
 • DNV