Koronavettregler

Vi er alle med på den store dugnaden for å redde liv og får å kunne komme raskest mulig til normalen, med aktive dager fylt med mestring, fellesskap og begeistring. Det er ingen grunn til å legge seg på sofaen - aktivitet er fortsatt ønskelig og mulig, men med forholdsregler.

Utendørs

Barn og unge under 20 år:

Organisert trening kan gjennomføres som normalt, med kontakt og uten antallsbegrensning, og aktivitet kan samle barn og unge fra ulike steder.

Voksne

Utendørs kan organisert trening foregå som normalt, uten antallsbegrensning og med kontakt der det er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. 

 

Innendørs

Barn og unge under 20 år

Aktivitet kan gjennomføres med en gruppestørrelse på omtrent 20 personer, med kontakt om nødvendig.

Voksne

Innendørs skal voksne over 20 år overholde krav til avstand. Det gjelder både trening og konkurranse. Det åpnes derfor for innendørs aktivitet som ikke krever nærkontakt og hvor det kan tilrettelegges for avstand.

  • For lavintensitetsaktivitet anbefales minimum 1 meters avstand
  • For høyintensitetsaktivitet anbefales minimum 2 meters avstand

Innendørs anbefales en gruppestørrelse på maks. 20 personer for voksne over 20 år.

Svømmehaller o.l.

Svømmehaller kan holdes åpne for svømmetrening individuelt eller i klubb, men det er krav om 2 meters avstand ved individuell høyintensiv trening og 1 m. ved lavintensiv individuell trening. Det skal være mulig å drive smittevernfaglig for å kunne holde åpent.

Det kan være lokale restriksjoner. Sjekk hva som gjelder for din hall.

Arrangementer (utendørs)

Husk smittevern. For publikum gjelder avstandsregler og munnbind.

Barn og unge under 20 år

Konkurranser kan gjennomføres uten antallsbegrensning for deltakere og uten krav til avstand.

Voksne

Utendørs kan organiserte konkurranser foregå som normalt, uten antallsbegrensning og med kontakt der det er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. Før og etter konkurranse gjelder avstandsregler.

Det er fra og med 21. januar åpnet ytterligere opp i antallsbegrensningene. Les hva som gjelder her.

Arrangører skal sørge for en oversikt over alle som er tilstede. Se øvrige krav til arrangør her.

 

Toppidrett

Utøvere på landslaget har egne koronaregler. Regjeringen legger opp til at toppidrett skal kunne utøves tilnærmet som normalt innenfor rammen av de nye smitteverntiltakene. Dette gjelder også utøvere som er under kontrollert utvikling i regi av et særforbund mot å kunne konkurrere internasjonalt. Dette inkluderer vårt utviklingslag som Sondre Solheim har ansvaret for.

Toppidrettsutøvere inkluderes ikke i antallsbegrensninger. De, deres støttepersonell og dommere har forskriftsfestede unntak fra kravene til avstand. Vi anbefaler likevel å holde meteren.

NIFs koronavettregler

Norges idrettsforbund har utviklet et sett koronavettregler og en informasjonsside om korona og trening. Gjør deg kjent med innholdet her.

Koronavettregler generelt

Dette er en oppsummering av reglene, se detaljer på regjeringen.no, fhi.no eller helsedirektoratet.

Alle må sette seg inn i helsemyndighetenes informasjon om hva som gjelder der de bor, for eventuelle lokale restriksjoner. Der det er stort smittetrykk, så er det viktig å vurdere om det er riktig å reise ut av kommunen selv om det ikke er noen spesifikke regler om dette.

Ta kontakt med breddesjef Frank Pedersen på tlf 95939910 eller generalsekretær Gabrielle Bjørnstad-Northern på 940 26 506 dersom du har spørsmål om egen trening, om hva klubben kan gjøre e.l.

 

Stadig endring

Husk at forholdsregler og råd er i stadig endring. Det som ble skrevet i går kan være utdatert. Hold deg oppdatert!

Bildekredittering

Foto CDC Unsplash

  • AKJ
  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Scandic