Planlegging av NM på Hove fortsetter

Regjeringen har vedtatt start av trinn 2 av gjenåpningsplanen 27. mai. Med den informasjonen Styret i NTF har samlet er det ingen grunn til stanse at årets NM skal planlegges videre med tanke på å arrangere den 12. juni. Styret vektlegger at aktivitet er viktig få i gang og godkjenningen av lokal helsemyndighet veier tungt. Konklusjon: NM gjennomføres som planlagt

Vi ønsker samtidig å presisere det at det ved alle offentlige arrangementer gjelder smittevernfaglig gjennomføring, avstandsbegrensninger og oversikt over deltakere på arrangementet.

Det er viktig at alle arrangører setter seg godt inn i reglene omtalt i Covid 19-forskriften § 13 a-d. Antall deltakere kan maks være 200 deltakere inne på arenaen samtidig, eller 3x200 kohorter med avstand mellom kohortene.
Det vil i tiden frem mot arrangementet være jevnlig dialog mellom NTF, Arrangør og Helsemyndighet og skulle smittesituasjonen endre seg negativt vil NM kunne bli avlyst på kort varsel.

  • AKJ
  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Scandic