Du kan velge triatlonlinje på videregående

For deg som er glad i triatlon, og skal begynne på videregående skole, er det flere flotte muligheter til å gå på triatlonlinje i Norge. Alle skolene blir fulgt opp av forbundet og sportssjef Arild Tveiten/landslagstrener, som i samarbeid med elevenes klubber lager et godt opplegg for hver student.

God oppfølging og godt samarbeid mellom NTF, skole og klubb

På en av skolene, Tertnes VGS i Bergen er Alexander Broberg Skeltved lærer. Dette er samme videregående som Kristian, Gustav, Casper og Vetle har gått på. Lovende triatleter Katinka Berg og Didrik Hansen er elever på Tertnes i dag. Det er også triatlonlinje på Haugesund toppidrettsgymnas (HTG), hvor landslagstrener Mikal Iden er ansvarlig. Her er landslagsutøver Erik Nygaard Madsen en av elevene, og Thea Hovda, Birk Skogland og Endre Espedal er tidligere elever. Og på Wang i Tønsberg er landslagsutøverne Sebastian Wernersen og Cedrik Bakke Christophersen elever.

Det er også satsing på triatlon ved Norges toppidrettsgymnas-NTG og på Wang Hamar. Her er det ingen egen linje, men elevene som ønsker å satse på triatlon følges opp via svømmetrener og får et individuelt tilpasset opplegg.

Flere skoler, spesielt Wang, er interessert i å etablere triatlon så lenge de får søkere. Da er normal praksis at de sammen med sportssjef i NTF og klubb snakker sammen og lager et utfyllende opplegg.

Søknadsfrist er 1. mars 2019. For noen skoler er det et krav at man må ha dette søket på førstevalg for å bli vurdert.

Alexander forteller følgende om tilbudet på Tertnes:

- På triatlonlinjen får man god oppfølging i treningen fra meg som er ansvarlig for triatlonlinjen og i samarbeid med eventuell klubbtrener. Man får muligheten til å trene jevnlig med landslagsutøverne i AdO Arena, der svømmetreningene for de to gruppene er samkjørt. Skolen tilbyr muligheten til å velge mellom allmennfaglig linje og yrkesfag sammen med valgfaget toppidrett der trening i skoletiden inngår. Dette er en god mulighet for klubbtrenere og utøvere å dra nytte av kompetansen vi på landslaget sitter med.

Mikal har i lang tid trent unge lovende utøvere både på landslaget, på Haugesund toppidrettsgymnas og i Haugesund Triatlonklubb. Han forteller dette om hvordan skoledagen legges opp:

- Haugesund toppidrettsgymnas gir tilrettelagt undervisning og trening for at utøver/eleven skal kunne nå sine mål og ambisjoner i teorifag og i idretten. Skolen er opptatt av kompetanse og samarbeid. Det trenes i alle grener i skoletiden. Øktene er tilpasset nivå, og treningen er satt opp for å gi best mulig utbyttet på klubbtreninger og skoletreninger sett i ett.

  • AKJ
  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Nordic Choice Hotels
  • Fursetgruppen