Rettigheter og muligheter

Vi i Norges Triathlonforbund sammen med Norges idrettsforbund vil at flest mulig ungdommer skal være aktive i idrettslaget lengst mulig. Her finner du oversikt over ungdommenes rettigheter og muligheter innenfor idrett. Utover treningstilbud og sosialt fellesskap, finnes det utdanningsmuligheter for de ungdommene som ønsker seg en stilling i sin klubb eller idrett som leder eller trener. Dette er del av det vi kaller "ungdomsløftet".

Ung utdanning

På et stadie vil noen av disse ikke fortsette å utøve idretten sin, men allikevel være med. For disse er det da viktig å få et nytt tilbud. Her vil du finne oversikt over noen av de utdanningsmulighetene som finnes i idretten. Ungt lederskap og nye ideer er noe idretten alltid vil trenge nytt av. Alle kursene under retter seg mot ungdom som vil arbeide med idrett og på denne måte bidra selv om lysten til å drive med organisert idrett ikke er der lengre.

Ungdomsløftet

Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil.

Disse retningslinjene gjelder fra man går ut av barneidretten ved fylte 12 år, til man har sin egen stemmerett ved fylte 15.

Retningslinjene deles inn i tre deler: aktivitet, utdanning og idrettslaget. Under aktivitet finner vi at ungdommen skal ha «et trygt, variert og inkluderende idretts– og konkurransetilbud». Dette betyr at de skal selv bestemmer hvor mye, og på hvilket nivå de ønsker å drive med idretten sin. Vi som særforbund vil være med på å vurdere når ungdommene skal være med på konkurranser både nasjonalt og internasjonalt. Vi vil hjelpe dem med å sette opp sine egne sportslige mål og delta i planleggingen og gjennomføring av idrettsaktivitet frem mot å nå disse målene.

Under utdanning finner vi at det skal tilrettelegges slik at ungdommen kan delta uansett hvilke kvalifikasjoner de besitter. Ungdommene skal få tilbud om utdanning innenfor idrett og dette vil vi i triathlonforbundet legge til rette for. Dette tar sikte på å øke engasjementet og kompetansen hos de yngre. Vi vil legge til rette for et variert og allsidig tilbud der ungdom blir stimulert og motivert til å ta aktiv del i sin idrett.

Idrettslaget skal også være med på å tilby ungdommen lederverv hvis ungdommene selv måtte ønske dette. Dette skal gjøres gjennom å tydelig vise for ungdom hvilke tilbud klubben har og hvem disse passer for.

  • AKJ
  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Nordic Choice Hotels
  • Fursetgruppen