Konkurranseregelverk for barn og ungdom

Målet med dette konkurranseregelverket er å skape et bedre arrangementstilbud for barn og ungdom i norsk triatlon.

Konkurranseregelverk for barn og ungdom

Barneidrett

Barneidrett er definert av Norges Idrettsforbund til og med det året utøveren fyller 12 år (alder defineres ut i fra det året utøveren fyller år). Følgende klasser innføres for barneidretten i Norges Triathlonforbund:

Micro-Tri (5-7år)
Mini-Tri (6-10år)
Barne-Tri (11-12år)

Konkurranser for barn til og med det året barnet fyller 10 år skal gjennomføres i eget lokalt arrangement som ikke er knyttet til voksenidrett. Arrangører av konkurranse for voksne som ønsker å ha et tilbud til barn under 11 år kan løse dette ved å ha en barnecamp på et egnet aktivitetsområde. Her kan barna få leke under ledelse av voksne trenere. Gjerne med øvelser fra boken «triatlon som barneidrett», som gis ut på norsk denne vinteren.

Mikro-TRI og Mini-TRI arrangeres i lokale konkurranser med fokus på trivsel og opplevelse for barna. Mikro-TRI og Mini-TRI skal gjennomføres lokalt med deltakere fra lokalmiljøet/lokale klubber, og ikke som del av et større arrangement for voksne.

Det er ønskelig at klubbene arrangerer egne lokale barnekonkurranser / serier for klubbenes (og eventuelt naboklubbenes) medlemmer.

Maksimale distanser er ABSOLUTTE. De kan ikke overskrides.

Konkurransetyper

Mikro-TRI 5-7 år
 • Tidtaking skal ikke benyttes.
 • Alle skal ha samme premie.
 • Alle typer sykler (inkludert sparkesykler og støttehjul) er tillatt.
 • Armringer kan benyttes gjennom hele konkurransen.
 • Anbefalte distanser: 25m – 400m – 100m. Maksimale distanser: 40m – 500m – 200m. Vanndybden bør ikke være dypere enn 50cm.
Mini-TRI 6-10 år
 • Tidtaking skal ikke benyttes.
 • Alle skal ha samme premie.
 • Alle typer sykler (inkludert sparkesykler og støttehjul) er tillatt.
 • Armringer kan benyttes gjennom hele konkurransen.
 • Anbefalte distanser: 25m – 800m – 300m. Maksimale distanser: 50m – 1000m – 500m. Vanndybden bør ikke være dypere enn 70cm.
Barne-TRI 11-12 år
 • Forutsetter at barnet er svømmedyktig.
 • Tidtaking skal ikke benyttes.
 • Alle skal ha samme premie.
 • Sykkelhjelm er påbudt på sykkeletappen og skal ikke bæres under svømming og løping.
 • Man kan delta med enhver type sykkel som ansees som en vanlig sykkel (MTB/Terreng, landevei, hybrid).
 • Anbefalte distanser: 100m – 4000m – 1000m. Maksimale distanser: 125m – 5000m – 1500m. Vanndybden bør være 140cm (+/- 20 cm) i over 50% av svømmedistansen. Vanndybden skal være slik at det er fordel å svømme hele etappen.

Ungdomsidrett

Ungdomsidrett er definert av Norges Idrettsforbund fra og med det året utøvere fyller 13 år, til og med det året utøveren fyller 19 år. Vi deler ungdomsidretten i ungdomsklassene: 

 • Rekrutt (13-14 år)  
 • Ungdom (15-16 år) 
 • Junior (17-19 år)

Rekrutter og ungdom kjører supersprint (halv sprintdistanse). Juniorer kjører sprint.
Rekrutt- og ungdomsklassene er konkurranseklasser. Vi innfører også en mosjonsklasse for ungdom som vi kaller Aspirantklassen. Denne er åpen for alle fra 13-17 år.

Generelle retningslinjer rekrutt/ungdom (13-16 år)
 • Drafting (ligge på hjul/rett bak hverandre) skal være tillatt på alle supersprintkonkurranser.
 • Rekrutter og ungdom (gutter og jenter) starter sammen i et felt.
 • Alle deltakere kan drafte på alle (på tvers av klasser og kjønn).
 • Resultater skal kun publiseres klassevis (RG, RJ, UG, UJ) og ikke samlet for distansen.
 • Deltakelse i klassene rekrutt og ungdom krever helårslisens.

Konkurranser (ungdom)

Rekrutt (13-14 år)
 • Rekruttklassen arrangeres på distansen Supersprint og kortere.
 • Anbefalt distanse er 375m – 10 km – 2,5 km
 • Maksimale tillatte distanser er 400m – 12 km – 3 km
Ungdom (15-16 år)
 • Ungdomsklassen arrangeres på distansen Supersprint og kortere.
 • Anbefalt distanse er 375m – 10 km – 2,5 km
 • Maksimale tillatte distanser er 400m – 12 km – 3 km
Aspirant (13-17 år)
 • Aspirantklassen kan arrangeres i tillegg til rekrutt/ungdomsklassen og er en mosjonsklasse for ungdom.
 • Klassen kan arrangeres i tillegg til Rekrutt og Ungdomsklassen, eller alene i konkurranser som ikke har voksenklasser.
 • Anbefalt distanse er 375m – 10 km – 2,5 km
 • Maksimale tillatte distanser er 400m – 12 km – 3 km

Aspirantklassen er ikke en konkurranseklasse, og alle skal ha lik premiering. Uttrekkspremier er selvfølgelig tillatt. Siden dette er en mosjonsklasse hvor jenter på 13 år og gutter på 17 år kjører sammen skal det ikke publiseres sorterte resultatlister. Alfabetiske resultatlister med utøverens egen tid publiseres. Dette gjør det mulig for deltakerne å sammenlikne seg med den de måtte ønske (kamerater, søsken osv).Under påmelding i aspirantklassen skal det være mulig å velge at man ikke ønsker tidtaking.

Junior (17-19 år)
 • Juniorklassen arrangeres på distansen SPRINT og kortere
 • Anbefalt distanse er 750m – 20 km – 5 km
 • Maksimale tillatte distanser er 800m – 25 km – 6 km
 • Junior kan stille i seniorklassen i sprintkonkurranser. Ungdom med helårslisens kan fra og med året de fyller 16 år stille i juniorklassen.
 • AKJ
 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Surpas - the future of triathlon
 • Scandic
 • Kongsberggruppen
 • DNV