Tinget

Forbundstinget avholdes annethvert år og setter rammene for arbeidet som gjøres i forbundets styre og stab frem til neste tingperiode. Her tar medlemsklubber beslutninger som avgjør hvilken retning forbundet og idretten skal ha i årene fremover. Ved å delta på tinget som representant for din klubb har du en gylden sjanse til å møte andre som brenner for idretten og gjøre beslutninger sammen med dem. På tinget behandles forbundets strategiplan og langtidsbudsjett, samt innkomne forslag. I tillegg gjennomgås styrets beretning og det gjøres valg av styre, komiteer og utvalg.

Hvem deltar på tinget

Alle forbundets klubber har rett til å delta på forbundstinget. Hver klubb velger sine representanter som møter på tinget med stemmerett. Klubbens størrelse angir hvor mange representanter som kan sendes, målt etter registrert medlemsaktivitet per 31.12 foregående år.

  • t.o.m 25 medlemmer: 1 representant - mann eller kvinne
  • t.o.m 50 medlemmer: 2 representanter - mann og kvinne (M:K)
  • over 50 medlemmer: 3 representanter - M:M:K eller M:K:K

Merk for øvrig at klubbens delegasjon skal sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4 om kjønnsfordeling. Representantene må ha fylt 15 år og være valgt på klubbens ordinære eller ekstraordinære årsmøte. De skal også ha vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Lov for Norges Triatlonforbund regulerer representasjon, stemmerett, valgbarhet og forslagsrett for ting, styre, utvalg mv. Lovutvalget har skrevet en uttalelse om valgbarhet til tinget for arbeidstakere, som tydeliggjør punkt 2.3.2 i loven. 

Merk at NIF har endret sin lov om representasjon på ting. Det er mulig for personer med verv i tingvalgte utvalg å representere sin klubb på tinget. Endringen har umiddelbar virkning.

Valgkomiteen

Valgkomiteen har en strategisk viktig oppgave i å finne personer til styret og komiteer som kan ivareta og utvikle organisasjonen. Komiteen kommer gjerne i kontakt med dem som har innspill til videre utvikling av norsk triatlon, og til fremtidige kandidater til en rekke verv. Les mer her:

Tinget 2023

Forbundstinget 2023 ble gjennomført på Fornebu 18.-19. november 2023.

Hva skjedde på tinget 2023

Her er en oppsummering av tinget i 2023.

Hva skjedde på tinget 2021

Forbundstinget ble avholdt på Clarion Hotel & Congress Trondheim den 21. november 2021. Her er en oppsummering.

 

Forbundstinget 2021

Saksdokumenter og program for tinghelg og forbundstinget 2021 finner du her.

Forbundstinget 2019

Forbundstinget ble avholdt den 17. november på Clarion Hotel Admiral i Bergen.

Tinget 2017

Forbundstinget ble avholdt den 19. november 2017 på Hotel Energy i Stavanger.

 

Tinget 2015

Forbundstinget ble avholdt 8. november 2015 på Ullevål Stadion.

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Apollo Sports
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV