Opptak av nye klubber

Dersom en ønsker å stifte og melde inn en klubb i Norges Triatlonforbund (NTF) søker klubben gjennom den lokale idrettskretsen. Vi oppfordrer at klubben tar kontakt med kretsen så tidlig som mulig. Utmelding skjer på samme måte.

Alle klubber som er medlemmer i NTF har rett på råd og veiledning fra NTF sentralt. NTF tilbyr råd og veiledning gjennom klubbesøk, hjemmeside og andre kommunikasjonskanaler. 

Klubben betaler en årlig medlemsavgift til NTF.

Les mer om innmelding og utmelding her:

Stiftelse og opptak av idrettslag

  • AKJ
  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Scandic