Rapportering av medlemsopplysninger ("Samordnet rapportering")

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12. foregående år. Dette skal gjøres i april. Søknad om momskompensasjon gjøres samtidig. Samordnet søknad og rapportering åpnes i KlubbAdmin 1. april 2020. Samordnet rapportering er en pliktig rapportering av medlemsopplysninger og organisasjonsopplysninger til Norges idrettsforbund. Momskompensasjon er en ordning for å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til moms på varer og tjenester.

Hva skal rapporteres

Idrettslagene skal rapportere nøkkelopplysninger som medlemstall, aktive medlemmer, styreverv og laste opp signert årsmøteprotokoll.

Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det her: Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig.

Medlemstall

Medlemmer i idrettslaget i fjor skal rapporteres. Det er mulig å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt.

Aktive medlemmer

Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser, skal regnes som «aktive medlemmer».

Med «regelmessig» menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som «aktive medlemmer».

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som «aktive medlemmer». Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som «aktive medlemmer».

Alle «aktive medlemmer» skal registreres i (alle) de idrettsgrenene de er tilknyttet. 

Slik gjør du

Logg deg inn på KlubbAdmin. Nederst på siden vil du finne ett eller flere punkter som skal fylles ut. Vi anbefaler at du ser på videoen nedenfor for en kjapp innføring!

Det øverste av disse tre punktene er medlemsregistreringen. Der krysser man av for antall fordelt på kjønn og alder. Modum Triatlonklubb i dette eksemplet er et fleridrettslag, og får derfor opp svømming i tillegg til triatlon. Der skal aktivitetene registreres.

For punktet triatlon kommer valgene: Triatlon, duatlon, vintertri og akvatlon på det samme punktet. Her fyller du inn alle medlemmer som er aktive innen delgrenen. Husk, det er ikke noe krav om at en må ha konkurrert. De som skal registreres er de som har trent, eller på annen måte vært aktive innen delgrenen. Under er et bilde på hvordan Modum Triatlonklubb registrerer medlemmene i Duatlon (sykkel og løp).

 


Fullfør alle punkter til du får en grønn hake ved hvert punkt.
Etter innsending vil du få en bekreftelsesmail fra NIF om mottatt registrering.

Tilgang

Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.

Styret og medlemsansvarlig kan gjennomføre samordnet rapportering
Registrert leder av klubb kan sende inn nye opplysninger til brønnøysundregistrene.

Instruksjonsvideo

Her er en video på i underkant av tre minutter som viser hvordan registreringen gjennomføres.

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Apollo Sports
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV