Deltakeravgift på barne – og ungdoms-arrangement

Tinget vedtok at styret skal sette et tak på deltakeravgiften i konkurranser for barn og unge, med en sum som tilsvarer sammenlignbare idretter. Saken har vært sendt til barne – og ungdomsutvalget for innstilling. Deretter har styret i NTF vedtatt et maks beløp på kr. 50,- på barnearrangement med aldersgrense opp til 12 år og maks kr. 300,- på ungdomsarrangementer i alderen 13-16 år.

Praktisk anvendelse av maksprisen

Det er i noen tilfeller bestemmelsene vil slå ut i praksis som arrangører må være oppmerksom på. Her er Lovutvalgets vurdering av tilfellene:

  1. Utøvere med helårslisens kan fra det året de fyller 16 år, stille i juniorklassen (17-19 år) og i K/M20 klassen i AG. (17-24 år). Med Lovutvalgets forslag, vil det oppstå tilfeller der utøvere på 16 år, vil måtte betale mer enn maksimalbeløpet, der de velger å stille i juniorklassen eller M/K 20 klassen som siste års ungdom (bestemmelse 6.2.1.)

  2. Utøvere på 17 år som stiller i Aspirantklassen (13-17 år), vil ikke kunne avkreves for mer enn 300 kroner i deltakeravgift.

 

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Apollo Sports
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV