Revisjon av konkurranseregelverket

Flere endringsforslag til konkurranseregelverket ble lagt fram på tinget, inkludert girutveksling for ungdom, aldersgrense for supersprint og regler for vintertriatlon.  Nye vintertriatlonregler skal tas i bruk for sesongen 2022. Reglene om temperaturgrenser for bruk av våtdrakt endres. Akvatlon kan gjennomføres som svøm-løp eller løp-svøm-løp, hvor svøm-løp anbefales når våtdrakt benyttes. Supersprintcup heter fra nå av ungdomscup.

Et revisjonsutvalg skal gjennomgå konkurransereglementet på områder flere forslag omhandlet.  Utvalget skal inkludere representanter fra de klubbene som la fram forslagene på tinget, lovutvalget og relevante styrenedsatte utvalg, og deres forslag vil sendes på høring. Målet er et omforent forslag som skal sikre trygge, og sikre konkurranser preget av mestring, fellesskap og begeistring for alle.

Finn resterende endringer i protokollen fra tinget.

Inkludering av bærekraftstrategi

Et rammeverk for bærekraftig utvikling av triatlon ble vedtatt innlemmet i forbundets strategiplan. FNs bærekraftsmål om å stoppe klimaendringene; rent vann og gode sanitærforhold; livet i havet; likestilling mellom kjønnene; god helse og livskvalitet og fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner skal være satsingsområder i kommende periode.

Historisk lederskifte

For første gang har Norges Triatlonforbund fått en kvinnelig president. Anette Brurås fra Bergen er 47 år og siviløkonom, og har en lederstilling i Tieto Evry. Både Anette og hennes familie er ofte å se på triatlon rundt om i Norge. Anette har dessuten flere ganger representert Norge i internasjonale mesterskap i agegroup-sammenheng. Hun var blant initiativtakerne for verdenscup i Bergen, og var fram til nå styreleder for Bergen Triathlon Events (BTE).  BTE vil arrangere verdenscup i 2022 – det første globale triatlon i Norge noensinne.

Arild Mjøs Andersen gikk av som president etter 11 år. Han satt i sjefsstolen da NTF etablerte landslaget vi kjenner i dag, har sett triatlon vokse enormt i antall utøvere og konkurranser. Konkurranseregelverk, funksjonærutdanning og trenerutdanning har blitt profesjonalisert i perioden. Han ble takket av med Nella fantasia og Vilja-Lied sunget av Oda Fredriksen, med Anders Vassli Brekke på piano.

Norges Triatlonforbund fikk en rekke nye styremedlemmer: tidligere landslagsutøver Endre Espedal fra Haugesund TK, og Vibeke Nørstebø fra Trondheim TK, Ronnie Maas Pedersen fra Lofoten TK, og Tone Kristiansen fra Nordstrand IF. I utvalgene ble god kontinuitet sikret. Eneste utvalg med ny leder er disiplinærutvalget, med nylig avgått styremedlem Karen Hasselberg Sørensen som ny leder.

Etisk rammeverk

Et forslag fra Oslofjord TK, som også fikk mediaoppmerksomhet etter tinget, gikk enstemmig gjennom. Triatlonforbundet skal jobbe opp mot NIF for å etablere et etisk rammeverk for hva slags sponsoravtaler forbund og enkeltutøvere skal kunne inngå mens de er en del av landslag.

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Apollo Sports
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV