Nye konkurranseregler i år

Med vedtak i Norges Triatlonforbunds styremøte 23 april 2022, er det gjort flere endringer i konkurransereglementet, gjeldende allerede denne sesongen. Endringene er et resultat av vedtak på forbundets Ting i 2021, endringer i World Triathlon (ITU) sitt reglementet og Revisjonsutvalgets forslag og innstilling til forbundsstyret denne våren.

Her er de viktigste endringene

 • Påmontert tempobøyle (Clip-ons) blir forbudt i Draft-legal konkurranser
 • Innstramminger i hva som er tillatte kjøreposisjoner på sykkel (Nytt kapittel 17.9)
 • Begrensning i girsystem og utveksling for klassene rekrutt og ungdom oppheves
 • Nasjonale regler for Vintertriatlon
 • Maksimaltid i vannet utvides i Age-group
 • Mosjonsklassen utvides ned til 16 år
 • Aspirantklassen avvikles
 • Det blir mulig å konkurrere i rekrutt og ungdomsklassen med gyldig engangslisens, men du må ha helårslisens for å ta poeng i ungdomscupen og delta i UM
 • Diskvalifisering og tidsstraff skal ikke benyttes som sanksjoner i klassene rekrutt og ungdom
 • Endring i segmentrekkefølgen i Akvatlon
 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Surpas - the future of triathlon
 • Apollo Sports
 • Scandic
 • Kongsberggruppen
 • DNV