Skade

For å benytte seg av forsikringen er det viktig at skader meldes inn.

Akutte skader skal rettes direkte til legevakt, sykehus eller fastlege. Påløpte utgifter (egenandeler og forbruksmateriell ved offentlig behandling) før man kommer i kontakt med Skadetelefonen (987 02033) dekkes inntil den forsikringssum som fremgår av forsikringsbeviset.

Alle skader må meldes inn via linken nedenfor. Deretter gjøres det en vurdering av om skaden/ulykken dekkes av lisensforsikringen og videre behandlingsløp. Her er en kort video som forklarer prosessen og hvilke ekspertise som er tilgjengelig.

Du oppfordres til å benytte deg av Skadetelefonen på telefon 987 02033. Her får du bistand ved idrettsskader som kan knyttes til triatlon. Skadetelefonen kan på vegne av forsikringsselskapet midlertidig godkjenne dekning.

Skade må meldes senest ett år etter at den er oppstått.

Mer informasjon om Idrettens Skadetelefon

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Apollo Sports
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV