NTF har tre hovedtyper forsikring

NTF har tre hovedtyper forsikring. Forsikring knyttet opp mot utøver (Lisensforsikring). Ansvarsforsikring for stevnearrangører (Stevneforsikring) Forsikring av funksjonærer på stevner (Funksjonærforsikring) Stevneforsikring og funksjonærforsikring gjelder kun for klubber og for stevner på NTFs terminliste. Merk at alle stevner på terminlisten må benytte seg av forbundets lisensordning.

Lisensforsikring

Å drive med triatlon er del av en aktiv livsstil. Da er det også viktig å beskytte seg i tilfelle ulykker. Løser du NTF sin lisens får du en skreddersydd ulykkesforsikring med på kjøpet. For å stille til start i konkurranser på NTFs terminliste må lisens løses. Som utøver er du selv ansvarlig for å ha gyldig lisens til start.

Helårslisensen er gyldig hele kalenderåret. Forsikringen gjelder idrettskade under konkurranse, samt organisert trening, som er relevant for idretten, i regi av NTF, klubb eller krets. Forsikringen omfatter også individuell triatlontrening i inn og utland. Du er også dekket på reise til og fra trening eller konkurranse.

Engangslisensen gjelder kun for den aktuelle konkurransen som den er løst i forbindelse med og krever ikke klubbtilhørighet.

Stevneforsikring

Arrangørforsikring er en ren ansvarsforsikring for NTFs medlemsklubber i rollen som arrangør. Denne forsikringen er gratis og gjelder kun for konkurranser på terminlisten. Ansvarsforsikringen leveres av Gjensidige Forsikring, og ved skadetilfeller må Gjensidige eller forbundet kontaktes.

For nærmere informasjon om selve forsikringen bes klubb ta kontakt med forbundet direkte.

Funksjonærforsikring

Funksjonærforsikringen er en ulykkesforsikring på lik linje med engangslisensforsikringen. Denne forsikringen er gratis og gjelder kun for konkurranser på terminlisten. Se Forsikringsvilkår idrettsforsikring for Norges Triatlonforbund.

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Apollo Sports
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV