Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten

Norges Triatlonforbund fremmer en kultur som er preget av fellesskap, hvor medlemmer føler eierskap og stolthet. Vi skal ha et inkluderende miljø hvor alle har respekt for hverandre. Ta kontakt med oss dersom du kjenner til hendelser som omfatter mobbing, trakassering eller diskriminering.

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten

Nulltoleranse for seksuell trakassering og overgrep

Norges Triatlonforbund har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. Denne rettlederen skal gjøre det lettere å rapportere, håndtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep. Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på retningslinjene. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjente og blir fulgt.
Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven, og skal meldes til og etterforskes av politiet.

Har du opplevd seksuell trakassering og/eller overgrep i idretten?

 • Snakk om det med noen du stoler på.
  • Når du forteller om trakasseringen/overgrepet kan du få slutt på det. Det er også viktig at du sier i fra slik at denne personen ikke får mulighet til å gjøre det samme med andre.
 • Kontakt politi og/eller overgrepsmottak om du har blitt utsatt for overgrep.
  • Politiet: tlf 02800 / www.politi.no (Du kan be om å få snakke med noen som arbeider med seksuelle overgrep).
  • Overgrepsmottak: www.overgrepsmottak.net / www.dinutvei.no
  • Du kan be noen du stoler på om å bli med deg til politiet/overgrepsmottaket.
 • Om du ikke ønsker eller tør å snakke med politiet/overgrepsmottaket er det andre som kan gi deg råd, dom f.eks.:
  • Helsesøster
  • Fastlege
  • Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. 116 111)
  • Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte (tlf 800 57 000)
 • Ved seksuelle overgrep har du rett til gratis møte med advokat før du avgjør om du vil melde til politiet. Les mer her: https://dinutvei.no/utsatt/251-rett-til-bistandsadvokat
 • Si i fra til idrettslaget ditt, kontakt styreleder eller daglig leder.
 • Hvis du ikke tør eller vil ta kontakt med idrettslaget, kan du kontakte Norges Triatlonforbund sin varslingsansvarlig som er:
  • Karen Hasselberg Sørensen. M: 40639614/ epost karen.hasselberg.sorensen@live.no
  • Eventuelt kontakt generalsekretær Gabrielle Bjørnstad-Northern om det er noe du lurer på, e: gabrielle@triathlon.no, t: 940 26 506.

Har du hørt om seksuell trakassering og/eller overgrep i idretten?

 • Hjelp den som har opplevd trakassering/overgrep.
 • Kontakt politiet dersom du vet eller er usikker på om det gjelder et lovbrudd
 • Si i fra til ledelsen i idrettslaget
 • Alle har etter loven plikt til å melde fra til politiet dersom dette vil hindre nye overgrep

Risikosituasjoner seksuell trakassering

 1. Fysisk berøring
 2. Alene med utøver
 3. Kjæreste forhold trener/utøver
 4. Sosiale medier

Ansvarlig/frivillig i klubb?

Her er råd til deg som har fått informasjon om og skal håndtere trakassering eller mobbing i klubben.

Foto

Takk til Andrik Langfield på Unsplash

 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Surpas - the future of triathlon
 • Apollo Sports
 • Scandic
 • Kongsberggruppen
 • DNV