Hva skjedde på tinget 2019

Forbundstinget er Norges Triatlonforbunds høyeste myndighet. Her velges de som skal styre norsk triatlon den kommende perioden. Beslutninger, prosesser og styring i forrige periode gås etter i sømmene og nye planer og budsjetter defineres for tiden framover. Konkurranseregler vurderes og, om nødvendig, justeres. Det var 21 klubber som var tilstede og tok del i beslutningene i 2019.

Regelendringer

Oppe til diskusjon var blant annet premiering i ungdomsklassene, våtdrakt/temperatur, mulighet til å slå sammen aldersklasser, tidtaking for 10-12 åringer, antallet (tellende) konkurranser i norgescup og supersprint, forenklet versjon av konkurranseregelverket, utstyrsregler for ungdom, aldersgrense for miksstafett. Endelige beslutninger på disse sakene publiseres når tingprotokollen er signert.

I tillegg ble nasjonalt svømmeanlegg for triatlon diskutert, representasjon på tinget og likestilling/likebehandling på landslaget likeså.

Nytt styre

President for to nye år ble Arild Mjøs Andersen fra Bergen Triathlon Club. Med seg får han Alf-Erik Malm, Stavanger Triathlon Klubb som visepresident, ungdoms-representant Line Wagener, Høybråten og Stovner IL og styremedlemmer Anette Brurås, Åsane Cykle Klubb, Pål Magndal, Nittedal Triathlonklubb Gjenvalg, Karen Hasselberg Sørensen, Haugesund Triathlonklubb, og varamedlemmer Trond Karlsen, Trondheim Triatlonklubb og Trude Høyert, Soon Triathlonklubb.

Strategi 2020 - 2024

Ny strategi ble lagt, for perioden 2020 til 2024. Den nye strategiplanen finner du her (det kan bli noen språklige justeringer). Utvalg og styre skal bruke tiden framover på å spikre handlingsplaner som konkretiserer tiltak for å oppnå målene for satsingsområdene: Utvikle klubb; Flere med, tidligere og lengre; Skape gode arrangementer; Utvikle eliteutøvere; Sikre solid økonomi; Skape god samhandling og dialog.

Heder og ære

Tradisjonen i norsk triatlon er å dele ut hederstegn i løpet av tingmiddagen kvelden før forbundstinget. Å motta slik utmerkelse er få forunt, og utmerkelsene henger høyt og er veldig fortjent. Gratulerer til alle som mottok hederstegn under tingmiddagen 2019!

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Apollo Sports
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV