Generelle regler

Noen må dessverre holde seg hjemme. Dersom du er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke delta/arrangere (heller ikke ved milde symptomer). Personer i risikogruppe anbefales på generelt grunnlag å ikke delta på arrangementer. Husk avstandsregelen på 1 meter til alle som ikke bor i samme husstand.

For arrangører

Arrangøren skal utpeke en smittevernsansvarlig som til enhver tid har ansvar for at reglene blir overholdt. Denne personen skal gis myndighet til å avblåse konkurransen og/eller bortvise personer dersom kravene til smittevern ikke kan overholdes.

Smitteverntiltakene skal kommuniseres til deltakerne både i innbydelse/PM og på arena.

Les fullstendig veileder for informasjon om koronaregler ved arrangementer.

Sist revidert 30.06.2021

For utøvere

Vi ber om at alle som skal på et triatlonarrangement unngår samlinger der det er økt smitterisiko i dagene i forkant. Dette kan f.eks. være samlinger der det er flere personer du vanligvis ikke er sammen med.

Hold deg hjemme dersom du føler deg syk på konkurransedagen.

Under konkurransen, unngå å svømme, sykle og løpe nær en gruppe eller annen person i lengre tid. Kom deg forbi så raskt som mulig.

Ta med egen drikkeflaske.

Ikke spytt eller snørr når du har en eller flere personer bak deg. Snørr og spytt i egen skjorte.

Dersom det arrangeres ulike heat, skal du kun være sammen med ditt heat. Det gjelder under selve konkurransen, på oppvarmingen og i etterkant. Når ditt heat er ferdig skal du og ditt heat så raskt som mulig ut av konkurranseområdet slik at neste heat får plass. Har du med deg supportere, skal de også følge ditt heat inn og ut av konkurranseområdet.

Følg arrangørens anvisning om starttidspunkt og rutiner ved start. Husk avstandsregelen ved venting på start.

Når du kommer til mål, gjelder fortsatt avstandsregelen. Dette er ikke tiden for å klemme andre utøvere eller funksjonærer, selv om vi alle ønsker og fortjener en klem.

Respekter funksjonærene, og forhold deg til deres ønsker om forflytning og annet.

Spritflasker vil være tilgjengelig ved start og mål. Rengjør tidtakingsbrikke før avlevering. 

Opplever du sykdomssymptomer i etterkant, må du varsle arrangør øyeblikkelig, slik at arrangøren kan varsle andre. Hold dialogen med arrangøren fram til du vet at du ikke er syk eller har smitte.

Det er foreløpig ikke mulig å bruke fellesgarderober/dusj.

Dersom det settes reiserestriksjoner mellom ulike landsdeler, ber vi alle om å overholde dette.

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Apollo Sports
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV