Tinget 2023 - saksliste og program for tinghelgen

Hvorfor delta på tinget? Forbundstinget avholdes annethvert år og setter rammene for arbeidet som gjøres i forbundets styre og stab. Ikke la denne muligheten til å påvirke forbundets arbeid gå fra deg. Her har du en god anledning til å øve innflytelse på hvilken retning forbundet og idretten skal ha i årene fremover. Ved å delta på tinget har du også en gylden sjanse til å møte andre som brenner for idretten. På tinget behandles forbundets strategiplan og langtidsbudsjett, samt innkomne forslag. I tillegg gjennomgås styrets beretning og det gjøres valg av styre, komiteer og utvalg. Tinghelg 2023 foregår på Scandic Fornebu 17. - 19. November.

Forslag til tinget

Forslag som ønskes behandlet på tinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget. Forslag sendes per post eller på epost til triathlonforbundet@triathlon.no

Sakspapirer

Vi skriver ikke lenger ut sakspapirer. Dersom du ønsker sakspapirer på papir, så ber vi deg skrive ut i forkant.

Sakspapirer publiseres her som lenker under de enkelte sakene. Dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget.

Sakliste og saksdokumenter

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene
 2. Velge ordstyrer,
 3. Velge referent(er)
 4. Velge to representanter til å undertegne protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne sakliste
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle beretning for NTF for de to siste år, herunder beretning fra tingvalgte organer. Lovutvalget Disiplinærutvalget 
  1. Styrets årsrapport 2021 og 2022
  2. Gjennomgang av foreløpig årsberetning for 2023
 9. Behandle NTFs årsregnskap 2021 og 2022 (uten signaturer) i revidert stand
 10. Behandle innkomne forslag til forbundstinget.
  1. Styrets forslag til endret reglement for barneidrett
  2. Andre forslag til tingbehandling
 11. Fastsetting av avgifter
 12. Behandle langtidsplan for Norges Triatlonforbund 2024-2028 og langtidsbudsjett.
 13. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskap
 14. Foreta følgende valg etter innstilling fra valgkomiteen: REVIDERT forslag fra valgkomiteen 19.11.2023
  • President og visepresident
  • Fire styremedlemmer, hvorav minst en skal være under 26 år, samt to varamedlemmer
  • Kontrollutvalg med leder, to medlemmer og to varamedlemmer
  • Disiplinærutvalg med leder, to medlemmer og to varamedlemmer
  • Lovutvalg med to medlemmer
  • Representanter til ting og møter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet 
  • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. Styrets innstilling.

Lov for Norges Triatlonforbund

Regler for forbundstinget

Reglement for forbundstinget står nedfelt i Lov for Norges Triatlonforbund. For spørsmål, ta kontakt med forbundskontoret.

Stemmeberettigede og tingets rolle

Tinget er forbundets øverste myndighet. Les mer om tingets oppgaver og se hva som skjedde på tidligere forbundsting.

Tinghelgens program

Fredag 

Kl 18:00 : Velkommen-til-tinghelg-bad i sjøen ved Scandic Fornebu. Ta med varme klær, badetøy og håndkle. Oppmøte i resepsjonen ved Scandic Fornebu. Lett teori og praksis kaldt vann. Deltagelse på praksisdelen er tillatt kun dersom man ikke har kjente hjerte- og lunge problemer.

Kl 19.00 : Middag på Scandic Fornebu

Lørdag

Kl 07.30 : Frokost

Kl 09.00 : Parallellsesjoner Barneidrett og Arrangement

Kl 11.00 : Skifte til løpetøy

Kl 11.30 : Lunsj 

Kl 12.00 : Workshops Strategi og Regionalt Samarbeid

Kl 14.15 : Veien mot toppen. Sebastian Wernersen og Eirik Grande

Kl 15.00 : Løpetur

Kl 16.00 : Frukt / snacks for alle som har bestilt dagpakke.

Kl 17.00 : Tingforhandlinger, fram til 19:30.

Kl 20.00 : Tingmiddag; festmiddag (alkoholfritt) med hedersutdelinger. Drikke kjøpes individuelt i baren.

Søndag

Kl 07.30 : Frokost

Kl 08.30 : Tingforhandlinger

Kl 10.45 : Frukt / snacks for alle som har bestilt dagpakke.

Kl 13.00 : Lunsj

Kl 15.00 : Frukt / snacks for alle som har bestilt dagpakke.

Kl 16.30 : Beregnet avslutning av tinget 

Vel hjem

 

Hederstegn

På tingmiddagen presenteres og hedres vinnere av hederstegn.

LES MER

Antall stemmeberettigede og kjønnsfordeling

Tinget

Tinget

Forbundstinget avholdes annethvert år og setter rammene for arbeidet som gjøres i forbundets styre og stab frem til neste tingperiode. Her tar medlemsklubber beslutninger som avgjør hvilken retning forbundet og idretten skal ha i årene fr …

LES MER
 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Surpas - the future of triathlon
 • Apollo Sports
 • Scandic
 • Kongsberggruppen
 • DNV